Overslaan en naar de inhoud gaan
Twee vrouwen in gesprek

Koraal is een open afdeling met plaats voor 63 personen met stemmings- en/of persoonlijkheidsproblemen. Patiënten komen op dagbehandeling in het ziekenhuis en overnachten thuis. 

Koraal biedt groepstherapie of een combinatie van groeps– en individuele therapie aan. De behandeling en begeleiding zijn erop gericht om nieuwe ervaringen op te doen om jouw problemen op een andere manier aan te pakken.

We werken met drie verschillende groepen die afspraken hebben over het therapieaanbod, vrije dag,…:

  • Traject op maat: nemen deel aan verschillende groepsmomenten

In dit programma kan ieder accenten aanbrengen. Het doel is stilstaan bij de eigen manier van denken en voelen, de omgang met de ander onderzoeken en inzetten op herstel en het versterken van eigenwaarde en identiteit. In deze groep wordt een traject op maat en een eigen behandelprogramma opgemaakt. Men ontmoet de andere groepsleden binnen de gekozen therapiemomenten of in de gezamenlijke ruimte. Therapie gaat door in een vaste en kleine groep.

  • Ondersteunende groep: vast weekprogramma

Het accent ligt op het zichzelf leren kennen en beleven in een veilige omgeving. We trachten stil te staan bij hoe je met moeilijkheden omgaat en zoeken naar houvasten en manieren om voor jezelf te zorgen. Er is ruimte om samen te spreken en steun te ervaren bij anderen met gelijkaardige problemen, ontspanning en ondersteuning. Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen tot rust komen en aan zichzelf werken door zich bewust te worden van eigen voelen, denken en handelen. Door stil te staan bij de individuele kwaliteiten van mensen, wordt ruimte gemaakt om het vertrouwen in zichzelf en in anderen te versterken.

  • Reflectiegroep: Vast weekprogramma

Aan zichzelf werken in contact met de ander vormt het uitgangspunt. Reflectie en zelfonderzoek zijn essentiële pijlers. Het geven van feedback en het kunnen omgaan met feedback zijn belangrijk. Dit gebeurt binnen een klimaat waarin vertrouwen en respect aangewezen zijn.

Indien je kiest voor dagbehandeling, verwachten we je minimum vier dagen per week.