Twee vrouwen in gesprek

Koraal is een open afdeling gelegen in psychiatrisch ziekenhuis Bethanië met plaats voor 70 personen met stemmings- en/of persoonlijkheidsproblemen. Patiënten komen op dagbehandeling in het ziekenhuis en overnachten thuis.

  • Behandelmethodiek:
    • Reflectiegroepen werken eraan om via ervaring en reflectie ondersteuning of inzicht te creëren.
    • Patiënten in het individueeltraject-programma krijgen een individueel programma met deelname aan bepaalde groepssessies. De focus ligt op herstelgericht werk met ondersteunende therapie.
  • Behandelklimaat: dagbehandeling, met een duidelijk programma als houvast en ritme, met vaste groepsbegeleiders.