Overslaan en naar de inhoud gaan
verschillende personen rond een vergadertafel

'Binnen en buiten met aandacht verbonden', is de baseline van waaruit Bethanië vertrekt. Maar voor heel kwetsbare mensen bevindt die samenleving zich (soms tijdelijk) binnen de muren van het domein. We hebben als hulpverlener en als organisatie de taak om te zorgen dat er verschillende mogelijkheden zijn op vlak van wonen, vrije tijd, activering, arbeid en ontmoeting. Zo kunnen we herstel mee mogelijk maken, binnen en buitenWe geven die hersteondersteunende visie vorm op verschillende niveaus: 

  • Door taboedoorbrekende initiatieven, zoals de Inside-Out-Run en Boterhammen in ons Park, te organiseren.
  • Door in te zetten op bewustwording bij medewerkers, zodat ze gepast kunnen inspelen op stigmatiserende situaties.
  • Door te streven naar vakkundig overleg en een efficiënte samenwerking met andere voorzieningen om geestelijke gezondheidszorg te verbeteren en dit overal bespreekbaar te maken.
  • Door in te zetten op lokaal en buurtgericht werken en op een nauwe verbinding met de buurt om zo maatschappelijk herstel en inclusie mogelijk te maken.
  • Door vormingen over deze verschillende thema's te organiserenvoor verschillende doelgroepen. 

'Ik geloof dat we, naast het therapeutisch aanbod, moeten investeren in het dagelijks leven in en buiten een opname. En dat dit een kracht kan opleveren voor mensen. Het gaat over een en-en-verhaal.' 
Melissa Raeymakers - verantwoordelijke maatschappelijk herstel ggz

Vormingen op maat

Eén van de grotere doelen van Bethanië is om stigma bespreekbaar te maken. Om dit te doen, bieden we vormingen op maat aan. We gaan in gesprek en trachten daarbij telkens een aangepaste vorming te creëren, die past bij jou en je werking.

Neem gerust contact op met Melissa Raeymakers  voor meer vrijblijvende informatie.