Man en vrouw in gesprek

De Keerkring is een kleinschalig en dynamisch initiatief dat mensen ondersteunt in hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. We ondersteunen mensen in het zetten van concrete stappen op verscheidene levensdomeinen en in het verankeren ervan (=(re)integratie). Daarbij werken ze vanuit twee locaties, van waaruit jij als vrijwilliger ook zal fungeren: Keerkring Antwerpen of Keerkring Voorkempen in Schilde.

Word jij onze nieuwe collega? Wij bieden jou gevarieerd en zinvol vrijwilligerswerk in een prettige werkomgeving. Je krijgt daarbij de ruimte en de mogelijkheden om jezelf als ervaringswerker te ontwikkelen en wordt daarin goed ondersteund. Je komt terecht in een tof en warm team en werkt nauw samen met je collega(’s)-ervaringswerker.
 

Functie:

 • Vanuit je eigen herstelervaring ondersteun je anderen in hun herstelproces.
 • De ondersteuning die door jou geboden wordt, is gebaseerd op hoop en empowerment en sluit aan bij zowel de principes van herstelondersteunende zorg als bij de visie en missie van psychosociaal revalidatiecentrum (PSR) De Keerkring.
 • Vanuit je diverse rollen onderhoud je de brug tussen het team en de deelnemers.
   

Taken:

 • Wekelijks mee begeleiden van de twee ervaringskring sessies, samen met collega ervaringswerkers. Tijdens deze groepssessies wisselen wij ervaringen uit met de deelnemers.
 • Deelname aan en ondersteuning van het therapeutisch programma. Hiervoor kies je in samenspraak,  en steeds op jouw maat,  één of meerdere onderdelen uit het programma.
 • Proactief present zijn en gesprekken initiëren met deelnemers. Je bent vrij om dit zelf vorm te geven.
 • Ervaringswerk is ingebed in de werking, je bent onderdeel van een team en staat dus in nauw contact met je collega’s.
   

Profiel:

 • Je hebt ervaring als hulpvrager in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Je bent zelf voldoende gevorderd met je eigen herstelproces en kunt anderen hierdoor inspireren en hoop geven dat herstel mogelijk is.
 • Je biedt ondersteuning aan deelnemers en bent bereid je ervaringskennis hiervoor in te zetten zonder deze als norm te gebruiken.
 • Je bent bekend met de principes van beroepsgeheim en –deontologie.
 • Je zet je empathisch vermogen in bij je contacten met deelnemers.
 • Je hebt reeds een vormingstraject rond ervaringsdeskundigheid en/of bent bereid om je op dit gebied verder bij te scholen.
 • Je gelooft in de kracht van mensen, vertrekt vanuit de persoon, diens groei en een positieve benadering, zowel bij medewerkers als bij deelnemers.
 • Je hebt een respectvolle basishouding en je kan samenwerken met anderen.
   

Wij bieden:

 • Boeiend vrijwilligerswerk ( +- 9u / week) in een herstelgerichte omgeving, met een warm team.
 • De invulling van je engagement wordt in samenspraak en op jouw maat bepaald.
 • Een vrijwilligersovereenkomst met een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen.
 • Een verplaatsingsvergoeding.
 • Ondersteuning en coaching door het team.
 • Tweewekelijkse intervisie met onze ervaringswerkers.
 • Een interessant platform waarbinnen je jezelf verder kan ontplooien.
   

Interesse?

Solliciteren kan tot 24 juni 2022 via hilary.phelan [at] emmaus.be (Hilary Phelan). Vergeet zeker je motivatiebrief niet mee te sturen.