Ervaringswerkers in gesprek

Bethanië streeft naar meer gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg en herstelgericht denken. Dit maakt ook dat we ervaringswerkers een centrale plaats geven in heel het behandelproces. Onze ervaringswerkers maken de brug tussen patiënten, hulpverleners, teams en beleid om zo meer wederzijds begrip en gelijkwaardigheid als gevolg te creëren.

Heb je een persoonlijke ervaring in de GGZ? Ben je ondertussen voldoende ver gevorderd in je eigen herstelproces om anderen hierin te ondersteunen en te inspireren? Heb je een opleiding “ervaringswerker in de ggz” gevolgd of ben je bereid deze te volgen?

Jij kan zomaar de vrijwilliger zijn die we zoeken!  Bekijk hier de vacature.