In gesprek met de psycholoog

Mobiel psychiatrisch team Kompaan is een multidisciplinair team van hulpverleners met psychiatrische expertise die zorg aan huis organiseren voor mensen die kampen met langdurige psychiatrische problemen. Mobiel psychiatrisch team Kompaan begeleidt mensen die op basis van een psychiatrisch probleem langdurig zorgafhankelijk zijn en begeleiding aan huis nodig hebben. Het doel van de begeleiding is het verhogen van de tevredenheid van de cliënt over zijn eigen leven en lot.

Daarnaast probeert het team ook bereikbaar te zijn voor hulpverleners uit de eerstelijnszorg die advies of ondersteuning wensen in het werken met patiënten met psychiatrische problemen.

Werkingsgebied

Het team werkt in de gemeenten:

Mobiel psychiatrisch team Kompaan Voorkempen: Schilde, Brecht, Malle, Schoten, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel.

Mobiel psychiatrisch team Kompaan Grens: Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek, Wuustwezel, Berendrecht, Zandvliet, Lillo en Ekeren.

Frequentie van huisbezoeken

Tijdens de eerste maand van de begeleiding wordt de patiënt wekelijks bezocht. In de eerste gesprekken maken we ruimte voor het verhaal en de eventuele zorgvragen van de patiënt. In de loop van die eerste maand wordt steeds duidelijker op welke manier de begeleiding vorm zal krijgen, hoeveel keer per maand de begeleider zal langskomen en welke rol de thuisbegeleider zal opnemen.

Contact

Dorien Janssens (coördinator) +32(0)477 89 09 18
Intaketelefoon +32(0)470 21 21 48
Stef Joos (psycholoog) +32(0)470 11 12 24
Dr. Geert Van Asten +32(0)3 380 30 11

Team Grens

Michel van Waegeningh +32(0)498 90 48 52
Jain Bosmans +32(0)477 89 09 23
Carl Van Dyck +32(0)470 80 29 05
Dorien van Dun +32(0)470 80 24 79
Ines Van Loon +32(0)470 80 24 42
Jelle Veraart +32(0)470 80 25 15
Sarah Vanderhofstadt +32(0)470 80 25 25

Team Voorkempen

Stella Rotaru +32(0)497 97 48 05
Leen Smits +32(0)471 65 87 28
Sven de Rocker +32(0)477 83 04 92
Jan Vervoort +32(0)478 63 55 78
Jan Michielsen +32(0)470 80 22 63
Bianca Doms +32(0)470 80 24 02
Marijke Cambré +32(0)470 80 28 94
Joke Hotterbeekx +32(0)470 80 26 04