Twee mannen in gesprek

Puente Zoersel biedt ondersteuning bij de opvolging en toediening van langwerkende antipsychotische medicatie voor mensen die niet (meer) opgenomen zijn of binnenkort ontslagen worden uit het psychiatrisch ziekenhuis. Op die manier proberen we herval te voorkomen en mensen met een psychotische problematiek te ondersteunen in hun herstelproces.

Voorwaarden voor deelname:

  • Je hebt een voorschrift voor langwerkende antipsychotische medicatie. Dit zijn inspuitingen om de twee, drie of vier weken.
  • Je hebt een voorschrift tot toediening van medicatie door de dienst thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis.
  • Je hebt een toestemmingsformulier voor de nazorg van Puente ondertekend.
  • Je bent telefonisch bereikbaar.
  • Je hebt een intakegesprek gehad.

Dit project kwam tot stand door een samenwerking tussen het Wit-Gele Kruis Antwerpen en het centrum voor beschut wonen en psychiatrische zorg aan huis De Sprong.

Puente praktisch

Puente Zoersel

Elke dinsdagnamiddag tussen 13:00 en 14:00 uur is een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis aanwezig.

Puente Zoersel: Ontmoetingshuis De Honk, Zoerselsteenweg 69A - 2980 Zoersel

Puente Brasschaat

Elke maandagnamiddag tussen 11:00 en 12:00 uur is een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis aanwezig.

Puente Brasschaat: Ontmoetingshuis Aliado, Koningsakker 13 - 2930 Brasschaat

Aanpak

Tijdens de week vóór de inspuiting sturen wij een eerste bericht om de cliënten te herinneren aan hun afspraak en hen erop te wijzen dat ze best tijdig naar de apotheek gaan. De dag voor de inspuiting wordt een tweede bericht verstuurd om hen nogmaals te herinneren aan de afspraak daags nadien. Indien cliënten niet aanwezig zijn op hun afspraak, ontvangen ze ook een telefoontje van Puente.

Voor toediening van Zypadhera dient een zorgovereenkomst ingevuld te worden. De cliënt moet gedurende drie uur aanwezig blijven binnen de voorziening van beschut wonen De Sprong.

Kostprijs

De nazorg is gratis voor cliënten. Ze dienen wel zelf te zorgen voor voorschriften en het afhalen van hun medicatie in de apotheek.

Contact

Indien je meer informatie wenst over het project kan je steeds vrijblijvend contact opnemen met Griet Gebruers of Sara Sierens op het nummer +32(0)3 385 45 06 of op het nummer +32(0)471 35 95 46. Je kan ook een mailtje sturen via onderstaand contactformulier: