Elke bewoner van beschut wonen is in het bezit van een persoonlijke crisiskaart en een blad met een aanwijzing van wat te doen wanneer er zich een crisis voordoet wanneer er geen begeleiding aanwezig is.