Als je klachten hebt, dan kan je daarover steeds praten met je persoonlijk begeleider of een ander teamlid.

Voor schriftelijke klachten kan je het klachtenformulier gebruiken. Wij verzekeren je dat we alle klachten ernstig behandelen.
Jij of je familie kunnen altijd rechtstreeks terecht bij de externe, onafhankelijke ombudspersoon.

Wat kan de ombudspersoon voor je doen?

  • Luisteren naar je klacht of bezorgdheid.
  • Je informeren en begeleiden in de dialoog met de hulpverlener.
  • Bemiddelen tussen jou en de voorziening om samen tot een oplossing te komen.

Lou Hamdaoui is de externe ombudspersoon voor Bethanië. 

Meer informatie over de werking van een ombudsdienst vind je op www.oogg.be.

Jouw rechten als patiënt

Op 22 augustus 2002 werd de ‘Wet betreffende de rechten van de patiënt’van kracht. Hierin worden de rechten van de patiënt beschreven met betrekking tot de zorg, onderzoeken en behandelingen die in het ziekenhuis aangeboden worden. De wet onderscheidt:

  1. Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening.
  2. Recht op de vrije keuze van zorgverlener.
  3. Recht op informatie over uw gezondheidstoestand.
  4. Recht op toestemming tot behandeling of onderzoek.
  5. Rechten met betrekking tot uw patiëntendossier.
  6. Recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
  7. Recht op klachtenbemiddeling.