Moeder & Baby lokaal dagbehandeling

Wanneer is dagbehandeling aangewezen? 

Dagbehandeling is aangewezen wanneer je intensieve ondersteuning wenst bij de dagelijkse omgang en het zoeken naar een ritme met je baby, in combinatie met therapie. Het voordeel van dagbehandeling is dat je thuis overnacht en het contact met de thuisomgeving behoudt.

Dagbehandeling is niet aangewezen wanneer de verplaatsingen naar Moeder & Baby te vermoeiend of niet haalbaar zijn.

Wat houdt dagbehandeling precies in?

Je komt samen met je baby gedurende drie of zes uur per dag naar Moeder & Baby en dit één of meerdere dagen per week. In overleg wordt een therapeutisch programma opgestart dat het best aansluit bij de noden en verwachtingen van jou en je baby. Naast therapie heb je op geregelde tijdstippen gesprekken met de psychiater van de afdeling. Indien nodig zal hij ook ondersteuning met medicatie opstarten. Vele mama’s vinden het contact met andere mama’s – lotgenoten – en het besef dat je niet alleen met je problemen worstelt, ondersteunend.

Dagbehandeling gaat door op Moeder & Baby, een kleinschalige afdeling. Deze afdeling maakt deel uit van Bethanië, maar heeft een eigen ingang. Jij en je baby komen samen met maximum vier andere moeders en hun baby’s op dagbehandeling. De dagbehandeling heeft een aparte huiselijke leefruimte. Je krijgt een kastje toegewezen waarin je persoonlijke spullen kan opbergen, zodat je niet elke dag alles heen en weer moet slepen. De baby’s krijgen een bedje in de babykamer. Bedjes en lakentjes zijn voorzien. Verder is er een rustruimte. Wanneer je baby slaapt, kan je zelf ook rusten, indien je dit wenst.