Als expertisecentrum zetten we in op kwaliteitsvolle vorming en opleiding m.b.t. perinatale mentale gezondheid via:

Webinar

Over-Macht / On-Macht

In onze avondlezingen maken we ruimte voor een bredere interpretatie. We nodigen uit tot reflectie en staan stil bij verschillende kaders die hierbij een toegang kunnen geven. Onze lezingen vertrekken vanuit een eigen zoeken dat aanspreekt en uitnodigt tot dialoog. We schuwen hierbij elke vorm van weten.

"Een baby weigert te eten of kijkt weg van haar mama. Een mama is ruw in haar handelingen of zeer wisselend in haar afstemming. Het lijkt alsof het haar overvalt en ze niet anders kan. Over-Macht. Een hulpverlener kijkt toe en identificeert zich met de baby. De hulpverlener voelt zich opstandig en kan niet meer lijdzaam toekijken. On-Macht. De therapeutische relatie komt onder druk te staan."

In de lezing Over-Macht/On-Macht staan we stil bij het begrip macht en hoe dit zich structureel vertaalt binnen de intermenselijke verhouding. Wat betekent het om een kind te zijn en de ruimte te krijgen om je te ontwikkelen? Wat zegt je relatie met je eigen moeder over de prille verhouding tot je eigen baby? Wat betekent het om in deze transitieperiode richting te geven aan het leven van je eigen kind? Wanneer komt je droombaby onder druk te staan van je eigen dromen? Wanneer overvalt je iets in het contact met je kind en brengt een huilende baby het gevoel te falen naar boven? Wanneer neemt macht het over van onmacht? Een breed begrip moedigt aan tot ruimte en reflectie en voert ons weg van het onmiddellijke handelen, de impulsieve act die hier altijd om de hoek komt loeren. 

In deze lezing wisselen we een theoretisch denkkader af met klinische gevalsbeschrijvingen. We sluiten af met een debat.

Datum:

Donderdag 10 december 2020 om 20:00 uur.

Sprekers:

  • Kristiaan Plasmans, psychiater M&B
  • Lauranne Segers, psychotherapeut M&B

Kostprijs:

  • 15 euro
  • Overschrijven naar BE 44 4049 0068 3145, Bethanië met vermelding van je naam en 'Webinar M&B'

Inschrijven:

  • Via onderstaande knop
  • Na ontvangst van je betaling krijg je kort voor de webinar een link om deel te nemen

Uitnodiging

Download hier de volledige uitnodiging met meer informatie.

Vorming

Driedaagse “Basiskennis Perinatale Psychiatrie en Infant Mental Health”

Dit vormingsaanbod wordt gerealiseerd in samenwerking met RINO-Vlaanderen, WAIMH Vlaanderen, VVP, VVK en het Vlaams Expertisenetwerk Perinatale Mentale Gezondheid.

Inhoud: 
In deze driedaagse opleiding reiken we een theoretisch en praktisch Infant Mental Health perspectief aan van waaruit we kijken naar ouder, kind en interactie in het domein van de Perinatale Mentale Gezondheid.  Meer informatie is terug te vinden via deze link.

Data:

Woensdag 17 maart, woensdag 21 april en woensdag 26 mei 2021.

Voor wie:
Alle disciplines die geconfronteerd worden met psychische problemen tijdens de perinatale periode. Daar we inzetten op multidisciplinaire samenwerking en de uitbouw van verwijsnetwerken, richten we ons tot hulpverleners die werkzaam zijn binnen provincie Antwerpen.

Locatie:              

Bethanië – zaal Forum 1 & 2 – gebouw 5

Andreas Vesaliuslaan 39 - 2980 Zoersel

Kostprijs: 350€ (accreditering voor artsen wordt aangevraagd)

Inschrijven:

De opleiding is volzet. Inschrijven is dus niet meer mogelijk.

Voor bijkomende vragen of inlichtingen, kan je je richten tot: Lauranne.Segers [at] emmaus.be.