Vorming en opleiding

Als expertisecentrum zetten we in op kwaliteitsvolle vorming en opleiding m.b.t. perinatale mentale gezondheid via:
 

Driedaagse basisopleiding perinatale mentale gezondheid en verdiepende modules

Dit vormingsaanbod wordt gerealiseerd in samenwerking met RINO-Vlaanderen, WAIMH Vlaanderen, VVP, VVK en het Vlaams Expertisenetwerk Perinatale Mentale Gezondheid.

Organisatoren:
De driedaagse basisopleiding wordt op dit moment uitgewerkt en wordt in deze startfase georganiseerd in drie regio’s: Vlaams-Brabant (UZ Leuven), Antwerpen (Bethanië), Oost-Vlaanderen (UZ Gent).

Inhoud: 
Basiskennis + kennismaking met andere disciplines + intervisiemogelijkheden:

  • Psychische kwetsbaarheid en psychopathologie in het peripartum.
  • De binnenkant van de baby.
  • Specifieke gespreksvaardigheden.
  • Moeder-kindinteracties en -interventies.
  • Casuïstiek.
  • Perinataal zorgpad.

Verdiepende modules:

  • Medicatie.
  • Crisis en urgentie.
  • Verslavingszorg.

Voor wie:
Alle disciplines die geconfronteerd worden met psychische problemen tijdens de perinatale periode.

Wanneer:
Het opleidingsaanbod wordt op dit moment uitgewerkt en wordt opgestart in het voorjaar van 2020. Data zullen op deze pagina geplaatst worden. 

Kostprijs: 350 euro 

Getuigschrift ‘Basiskennis Perinatale Psychiatrie’ wordt uitgereikt na het volgen van de volledige driedaagse opleiding en na het binnenbrengen van een casus. 

Accreditatie voor artsen wordt aangevraagd. 
 

Vormingen ad hoc