Vorming en opleiding

Als expertisecentrum zetten we in op kwaliteitsvolle vorming en opleiding m.b.t. perinatale mentale gezondheid via:

Driedaagse “Basiskennis Perinatale Psychiatrie en Infant Mental Health”

Dit vormingsaanbod wordt gerealiseerd in samenwerking met RINO-Vlaanderen, WAIMH Vlaanderen, VVP, VVK en het Vlaams Expertisenetwerk Perinatale Mentale Gezondheid.

Inhoud: 
In deze driedaagse opleiding reiken we een theoretisch en praktisch Infant Mental Health perspectief aan van waaruit we kijken naar ouder, kind en interactie in het domein van de Perinatale Mentale Gezondheid.  Meer informatie is terug te vinden via deze link.

Data:

Woensdag 16 september, woensdag 28 oktober & woensdag 18 november 2020

Voor wie:
Alle disciplines die geconfronteerd worden met psychische problemen tijdens de perinatale periode. Daar we inzetten op multidisciplinaire samenwerking en de uitbouw van verwijsnetwerken, richten we ons tot hulpverleners die werkzaam zijn binnen provincie Antwerpen.

Locatie:              

Bethanië – zaal Forum 1 & 2 – gebouw 5

Andreas Vesaliuslaan 39 - 2980 Zoersel

Kostprijs: 350€ (accreditering voor artsen wordt aangevraagd)

Inschrijven:

Inschrijven kan via deze link.

Voor bijkomende vragen of inlichtingen, kan je je richten tot: Lauranne.Segers [at] emmaus.be.

Vormingen ad hoc