In samenwerking met partners van ECK De Kraamvogel, Kind & Gezin, ’t Moederhuys, de Centra Geestelijke Gezondheidszorg en Moeder & Baby wordt op regelmatige tijdstippen multidisciplinair casusoverleg georganiseerd m.b.t. Perinatale Mentale Gezondheid. Alle hulpverleners die werken met prille ouders vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van één jaar: vroedvrouwen, gezinsbegeleiders, kraamverzorgenden, huisartsen, psychologen, ... zijn welkom om hieraan deel te nemen. 

Deelname is gratis, maar inschrijving is noodzakelijk via: ggz.vormingen [at] emmaus.be.
 
Uit een eerste evaluatie met de partners blijkt dat er zowel vraag is naar regionaal als provinciaal casusoverleg. Het eerste geeft het voordeel dat je in dialoog gaat met partners waarmee in je praktijk vaker samenwerkt, het tweede geeft het voordeel om inspiratie te vinden bij andere netwerken. Daarom werd beslist beide soorten overleg te organiseren.

         Provinciaal casusoverleg:

o   D​ata:​            Dinsdag 29 september 2020 van 9u tot 12u

                           Woensdag 19 mei 2021 van 9u tot 12u

o   ​Locatie:        PC Bethanië in gebouw 5 (zaal Forum 1 of 2), Andreas Vesaliuslaan 39,

                           2980 Sint-Antonius Zoersel

          Casusoverleg regio Mechelen:

o   Data:              Maandag 9 no​vember 2020 van 13u30 tot 16u30,

                             Donderdag 14 januari van 13u30 tot 16u30,

                             Maandag 8 maart van 13u30 tot 16u30 

o   Locatie:         Huis van het Kind, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

          Casusoverleg regio Zoersel:

o   D​ata:            Maandag 28 september 2020 van 12u tot 14u30 (Gebouw 2 zaal 3),

                           Maandag 7 december 2020 van 12u tot 14u30 (Gebouw 2 zaal 2),

                           Maandag 29 maart 2021 van 12u tot 14u30 (Gebouw 2 zaal 2)

​o   Locatie:        PC Bethanië in gebouw 2 (zaal 2 of 3), Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Sint-Antonius Zoersel

          Casusoverleg regio Antwerpen:

o   Dat​a:              Dinsdag 27 oktober 2020 om 9u tot 12u,

                             Woensdag 30 januari 2021 om 9u tot 12u,

                             Dinsdag 23 maart 2021 om 9u tot 12u

o   Loca​tie:         Nog te bepalen

          Casusoverleg regio Geel/Turnhout​:

o   Dat​a:              Woensdag 7 oktober 2020 van 9u tot 12u

                             Woensdag 2 december 2020 van 9u tot 12u

                             Woensdag 3 maart 2021 van 9u tot 12u

o   Loca​tie:          Nog te bepalen