In samenwerking met partners van ECK De Kraamvogel, Kind & Gezin, ’t MoederhuysCGG Vagga, CGG Kempen vzw, CGG De Pont en Moeder & Baby wordt op regelmatige tijdstippen multidisciplinair casusoverleg georganiseerd m.b.t. perinatale mentale gezondheid. Alle hulpverleners die werken met prille ouders vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van één jaar: vroedvrouwen, gezinsbegeleiders, kraamverzorgenden, huisartsen, psychologen, ... zijn welkom om hieraan deel te nemen. 

Deelname is gratis, maar inschrijving is noodzakelijk via: ggz.vormingen [at] emmaus.be.
 
Uit een eerste evaluatie met de partners blijkt dat er zowel vraag is naar regionaal als provinciaal casusoverleg. Het eerste geeft het voordeel dat je in dialoog gaat met partners waarmee in je praktijk vaker samenwerkt, het tweede geeft het voordeel om inspiratie te vinden bij andere netwerken. Daarom werd beslist beide soorten overleg te organiseren.

         Provinciaal casusoverleg:

o   D​ata:​            Dinsdag 29 september 2020 van 9 tot 12 uur

                           Woensdag 19 mei 2021 van 9 tot 12 uur

o   ​Locatie:        Bethanië in gebouw 5 (zaal Forum 1 of 2), Andreas Vesaliuslaan 39,

                           2980 Sint-Antonius Zoersel

          Casusoverleg regio Mechelen:

o   Data:              Maandag 9 no​vember 2020 van 13.30 tot 16.30 uur

                             Donderdag 14 januari van 13.30 tot 16.30 uur

                             Maandag 8 maart van 13.30 tot 16.30 uur 

o   Locatie:         Huis van het Kind, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

          Casusoverleg regio Zoersel:

o   D​ata:            Maandag 28 september 2020 van 12 tot 14.30 uur (Gebouw 2 zaal 3),

                           Maandag 7 december 2020 van 12 tot 14.30 uur (Gebouw 2 zaal 2),

                           Maandag 29 maart 2021 van 12 tot 14.30 uur (Gebouw 2 zaal 2)

​o   Locatie:        Bethanië in gebouw 2 (zaal 2 of 3), Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Sint-Antonius Zoersel

          Casusoverleg regio Antwerpen:

o   Dat​a:              Dinsdag 27 oktober 2020 van 9 tot 12 uur

                             Woensdag 30 januari 2021 om 9 tot 12 uur

                             Dinsdag 23 maart 2021 om 9 tot 12 uur

o   Loca​tie:         CGG Vagga, Begliëlei 147 A, 2018 Antwerpen (voor overleg 27/10)

          Casusoverleg regio Geel/Turnhout​:

o   Dat​a:              Woensdag 7 oktober 2020 van 9 tot 12 uur

                             Woensdag 2 december 2020 van 9 tot 12 uur

                             Woensdag 3 maart 2021 van 9 tot 12 uur

o   Loca​tie:          Regiohuis K&G (1ste verdiep), Verlorenkost 22/1, 2260 Westerlo

Meer weten?

Wil je meer weten over het hoe, wat en waarom van dit perinataal multidisciplinair casusoverleg? Download dan hier de folder. 

Geef ons feedback

Met het perinataal casusoverleg trachten we uitwisseling mogelijk te maken tussen verschillende partners met als doel de expertise over Perinatale Mentale Gezondheid en Infant Mental Health te vergroten binnen het zorgnetwerk. Daarnaast hopen we dat zorgpartners elkaar beter leren kennen waardoor doorverwijzing en samenwerking vlotter loopt.

Aan de hand van een korte vragenlijst willen we peilen naar jullie feedback zodat we het casusoverleg beter kunnen aanpassen aan de noden en wensen die er leven binnen het zorgnetwerk. Het invullen van deze vragen duurt zo'n vier minuten.