In samenwerking met partners van ECK De Kraamvogel, Kind & Gezin, ’t Moederhuys en Moeder & Baby wordt op regelmatige tijdstippen multidisciplinair casusoverleg georganiseerd m.b.t. Perinatale Mentale Gezondheid. Alle hulpverleners die werken met prille ouders vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van één jaar: vroedvrouwen, gezinsbegeleiders, kraamverzorgenden, huisartsen, psychologen, ... zijn welkom om hieraan deel te nemen. 

Deelname is gratis, maar inschrijving is noodzakelijk via: ggz.vormingen [at] emmaus.be.
 
De casusbesprekingen gaan door op volgende data:
•    Donderdag 16/01/2020 van 9 tot 12 uur
•    Vrijdag 13/03/2020 van 9 tot 12 uur
•    Dinsdag 12/05/2020 van 9 tot 12 uur

De casusbesprekingen gaan door op de campus van:
Bethanië in gebouw 5 (zaal Forum 1 of 2)
Andreas Vesaliuslaan 39
2980 Sint-Antonius Zoersel