Lachende medewerker heeft een baby vast

Moeder & Baby

Moeder & Baby is een behandel- en expertisecentrum voor zwangere vrouwen en jonge moeders die te kampen hebben met psychische moeilijkheden voor en na de bevalling.

Wij zijn actief in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant.

Zwanger tijdens de Coronacrisis?

Moeder&Baby zet samen met andere zorgpartners uit de regio in op kwaliteitsvolle perinatale zorg, ook tijdens de Coronacrisis. Maak je je zorgen over je zwangerschap, hoe je bevalling zal verlopen, wie er voor jou zal kunnen zorgen? Via volgende websites vind je betrouwbare en degelijke informatie:

Kind en Gezin
Opgroeien.be
Hetiseenfase.be
 
Daarnaast zet het expertisecentrum ECK De Kraamvogel via hun Facebookpagina in op informeren met concrete tools en tips voor tijdens de zwangerschap of na de geboorte via filmpjes en online gesprekuurtjes met vroedvrouwen. Er is ook de mogelijkheid om online een afspraak te boeken.

Tips om je eigen veerkracht te versterken en aandacht te hebben voor je psychisch welzijn?
Download deze posters met tips.

Ben je niet gerust en kamp je met angsten, depressieve gevoelens, gevoelens van controleverlies? Een toename van stress is zeker niet ongewoon. Vanuit Moeder&Baby hebben we daarom een Facebookpagina opgestart waar informatie over psychische klachten te vinden zal zijn met eveneens handvatten om hiermee om te gaan. Er is ook de mogelijkheid om online een afspraak te boeken door jouw telefoonnummer te geven. Je zal dan opgebeld worden door een therapeut die luistert naar jouw zorgen en met jou bekijkt wat er nodig is om terug de balans te vinden.

Posters psychisch welzijn en veerkracht, corona en zwangerschap

Moeder & Baby: ervaringsdeskundige

Een ervaringsdeskundige vertelt haar verhaal en geeft tips in het omgaan met deze coronacrisis.

 

Gewijzigde aanpak o.w.v. corona

Moeder & Baby probeert in deze 'coronatijden' de zorg voor jonge moeders die te kampen hebben met psychische moeilijkheden rond de bevalling, zo goed mogelijk op te nemen. De zorg binnen de drie modules van opname, dagbehandeling en ondersteuning-aan-huis proberen we in de mate van het mogelijke te laten doorgaan, de maatregelen die de overheden opleggen in acht nemend. We zetten ook intensief in op therapieën en begeleidingen via telefoon en online media en trachten zo de moeder, de baby en hun context de nodige zorg te bieden.

Vanaf nu wordt de wachtlijststop opgeheven. Deze stop was er gekomen omdat het opstarten van nieuwe trajecten in de verschillende modules erg onder druk stond en de wachtlijst te lang was. Nieuwe gezinnen kunnen nu dus terug op de wachtlijst geplaatst worden. Aanmeldingen worden zoals voorheen telefonisch aangenomen. Indien aangewezen wordt een kennismakingsgesprek ingepland dat zal doorgaan op de afdeling of er wordt doorverwezen naar externe zorgpartners die een meer passend antwoord kunnen bieden op de zorgvraag van het gezin.


Moeder & Baby

Een baby krijgen, is een ingrijpende gebeurtenis. Je maakt als jonge moeder in korte tijd veel veranderingen door: lichamelijk, hormonaal, emotioneel en relationeel. Hierdoor ben je kwetsbaar. Moeder & Baby is een behandelingscentrum waar moeders met psychische problemen vanaf de zwangerschap tot één jaar na de bevalling terechtkunnen. De behandeling richt zich zowel op het verminderen van jouw psychische klachten als op de ondersteuning van de relatie met je baby.

We streven naar een kortdurende behandeling in nauwe samenwerking met betrokkenen, zoals je partner, familie of andere hulpverleners via verschillende zorgvormen: opname, dagbehandeling en ondersteuning aan huis.

Het team van Moeder & Baby bestaat uit verschillende disciplines en werkt samen om jou, je baby en je gezin zo goed mogelijk te ondersteunen. Afhankelijk van je specifieke noden en verwachtingen wordt samen met jou een behandelprogramma opgesteld.

Verder zijn we een expertisecentrum die ondersteuning geeft aan professionals, die betrokken zijn bij perinatale zorg. Meer informatie vind je hier.

Moeder en baby wandelen door de gang

Hulp nodig?

Heb je last van somberheid, angsten, voorstellingen die niet overeenstemmen met de realiteit? Vind je geen ritme met je baby of is het moeilijk om een band op te bouwen? Mogelijks heb je last van een depressie, angststoornis of psychose gelinkt aan je bevalling. In de volksmond vaak bekend als een postnatale depressie of een postpartumpsychose. In overleg met jou en je netwerk kan Moeder & Baby jou gespecialiseerde hulp aanbieden. 

Meer info over aanmelden

Moeder & Baby is een samenwerkingsverband tussen psychiatrisch ziekenhuis Bethanië, Agentschap Zorg & Gezondheid en psychotherapeuten op zelfstandige basis.

Verhalen en getuigenissen

Lees je graag getuigenissen over wat moeders, maar ook vaders hebben doorgemaakt tijdens hun postpartumdepressie of andere psychische moeilijkheden en hoe zij behandeling hebben ervaren?