Lachende medewerker heeft een baby vast

Moeder & Baby

Moeder & Baby is een behandel- en expertisecentrum voor zwangere vrouwen en jonge moeders die te kampen hebben met psychische moeilijkheden voor en na de bevalling.

Wij zijn actief in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant.

Moeder & Baby

Een baby krijgen, is een ingrijpende gebeurtenis. Je maakt als jonge moeder in korte tijd veel veranderingen door: lichamelijk, hormonaal, emotioneel en relationeel. Hierdoor ben je kwetsbaar. Moeder & Baby is een behandelingscentrum waar moeders met psychische problemen vanaf de zwangerschap tot één jaar na de bevalling terechtkunnen. De behandeling richt zich zowel op het verminderen van jouw psychische klachten als op de ondersteuning van de relatie met je baby.

We streven naar een kortdurende behandeling in nauwe samenwerking met betrokkenen, zoals je partner, familie of andere hulpverleners via verschillende zorgvormen: opname, dagbehandeling en ondersteuning aan huis.

Het team van Moeder & Baby bestaat uit verschillende disciplines en werkt samen om jou, je baby en je gezin zo goed mogelijk te ondersteunen. Afhankelijk van je specifieke noden en verwachtingen wordt samen met jou een behandelprogramma opgesteld.

Verder zijn we een expertisecentrum die ondersteuning geeft aan professionals, die betrokken zijn bij perinatale zorg. Meer informatie vind je hier.

Moeder en baby wandelen door de gang

Hulp nodig?

Heb je last van somberheid, angsten, voorstellingen die niet overeenstemmen met de realiteit? Vind je geen ritme met je baby of is het moeilijk om een band op te bouwen? Mogelijks heb je last van een depressie, angststoornis of psychose gelinkt aan je bevalling. In de volksmond vaak bekend als een postnatale depressie of een postpartumpsychose. In overleg met jou en je netwerk kan Moeder & Baby jou gespecialiseerde hulp aanbieden. 

Meer info over aanmelden

Moeder & Baby is een samenwerkingsverband tussen psychiatrisch ziekenhuis Bethanië, Agentschap Zorg & Gezondheid en psychotherapeuten op zelfstandige basis.

Verhalen en getuigenissen

Lees je graag getuigenissen over wat moeders, maar ook vaders hebben doorgemaakt tijdens hun postpartumdepressie of andere psychische moeilijkheden en hoe zij behandeling hebben ervaren?