Vrouw aan het onthaal van Bethanië

Aanmeldingstelefoon +32(0)3 380 25 88

Aanmelden doe je bij voorkeur telefonisch en tijdens de kantooruren. Een medewerker van Moeder & Baby zal luisteren naar je verhaal en hulpvraag. Indien jouw vraag past binnen ons aanbod word je uitgenodigd op een kennismakingsgesprek. 

Gewijzigde aanpak o.w.v. corona

Moeder & Baby probeert in deze 'coronatijden' de zorg voor jonge moeders die te kampen hebben met psychische moeilijkheden rond de bevalling, zo goed mogelijk op te nemen. De zorg binnen de drie modules van opname, dagbehandeling en ondersteuning-aan-huis proberen we in de mate van het mogelijke te laten doorgaan, de maatregelen die de overheden opleggen in acht nemend. We zetten ook intensief in op therapieën en begeleidingen via telefoon en online media en trachten zo de moeder, de baby en hun context de nodige zorg te bieden.

Het opstarten van nieuwe trajecten in de verschillende modules  staat op dit moment erg onder druk, de wachtlijst is te lang. Om deze reden worden er voorlopig geen nieuwe mensen op de wachtlijst geplaatst. Wel worden aanmeldingen nog steeds telefonisch aangenomen. Verder wordt geprobeerd om via de kennismakingsgesprekken per persoon en per vraag in dialoog te zoeken naar mogelijkheden van ondersteuning die rekening houden met de maatregelen vanuit de overheid en een te lange wachtlijst bij Moeder&Baby. De kennismakingsgesprekken gaan door op de afdeling. Hiermee willen we in dialoog met de hulpvrager, de context en de verwijzer zoeken naar zorgpartners die moeder, baby en het gezin zo goed als mogelijk kunnen ondersteunen.

Kennismakingsgesprek

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek vindt plaats met een psycholoog of een (assistent-)psychiater. We verwachten dat jij, je partner en/of eventuele steunfiguren hierbij aanwezig zijn. Ook de baby is welkom.   

Tijdens het gesprek proberen we samen met jou de hulpvraag te begrijpen en te zoeken naar het beste zorgaanbod voor jouw specifieke situatie. Dit kunnen verdere ambulante gesprekken zijn of een gepaste doorverwijzing naar hulpverlening in jouw buurt. Moeder & Baby biedt geen langdurige ambulante psychotherapie. Indien dagbehandeling, opname of ondersteuning aan huis via Moeder & Baby aangewezen is, krijg je een rondleiding op de afdeling en meer uitleg over onze werking en de kosten verbonden aan een behandeling op Moeder & Baby.

Wanneer een kennismakingsgesprek niet mogelijk is omwille van medische redenen, neem je best contact op met jouw behandelend arts (je eigen psychiater/huisarts/gynaecoloog/...). Deze kan met de psychiater van Moeder & Baby overleggen of een opname op Moeder & Baby aangewezen is.

Voortraject diagram

Voortraject

Moeder & Baby

Kom je voor een kennismakingsgesprek, dan meld je je eerst aan bij het onthaal in gebouw 5. Het gesprek zelf zal plaatsvinden bij Moeder & Baby in gebouw 4.

Gebouw 4
Andreas Vesaliuslaan 39
2980 Zoersel

+32(0)3 380 25 88

51.2761589, 4.6420136

Inkom gebouw 4 Moeder & Baby