Vrouw aan het onthaal van Bethanië

Aanmeldingstelefoon +32(0)3 380 25 88

Aanmelden doe je bij voorkeur telefonisch en tijdens de kantooruren. Een medewerker van Moeder & Baby zal luisteren naar je verhaal en hulpvraag. Indien jouw vraag past binnen ons aanbod word je uitgenodigd op een kennismakingsgesprek. 

Kennismakingsgesprek

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek vindt plaats met een psycholoog of een (assistent-)psychiater. We verwachten dat jij, je partner en/of eventuele steunfiguren hierbij aanwezig zijn. Ook de baby is welkom.   

Tijdens het gesprek proberen we samen met jou de hulpvraag te begrijpen en te zoeken naar het beste zorgaanbod voor jouw specifieke situatie. Dit kunnen verdere ambulante gesprekken zijn of een gepaste doorverwijzing naar hulpverlening in jouw buurt. Moeder & Baby biedt geen langdurige ambulante psychotherapie. Indien dagbehandeling, opname of ondersteuning aan huis via Moeder & Baby aangewezen is, krijg je een rondleiding op de afdeling en meer uitleg over onze werking en de kosten verbonden aan een behandeling op Moeder & Baby.

Wanneer een kennismakingsgesprek niet mogelijk is omwille van medische redenen, neem je best contact op met jouw behandelend arts (je eigen psychiater/huisarts/gynaecoloog/...). Deze kan met de psychiater van Moeder & Baby overleggen of een opname op Moeder & Baby aangewezen is.

Voortraject diagram

Voortraject

Moeder & Baby

Kom je voor een kennismakingsgesprek, dan meld je je eerst aan bij het onthaal in gebouw 5. Het gesprek zelf zal plaatsvinden bij Moeder & Baby in gebouw 4.

Gebouw 4
Andreas Vesaliuslaan 39
2980 Zoersel

+32(0)3 380 25 88

51.2761589, 4.6420136

Inkom gebouw 4 Moeder & Baby