Relatie tussen moeder & baby

Therapie Moeder & Baby

Jou de tijd en de ruimte geven om te moederen en je hier goed bij voelen: dat zijn de belangrijkste doelstellingen van de behandeling. We vinden het in eerste instantie belangrijk dat we luisteren naar je verwarde emoties en dat we jou ondersteunen in het zoeken naar meer rust en minder stress. We proberen samen met jou een manier te vinden om de relatie met je baby en het hechtingsproces te ondersteunen. Ook al ben je ziek, je blijft – naast je partner – de belangrijkste persoon voor je baby. Dit gebeurt in de dagelijkse of wekelijkse omgang met het team van Moeder & Baby en aan de hand van individuele psychotherapeutische sessies bij de psycholoog en de psychiater.

Ben je in opname of in dagbehandeling? Dan is er naast een individueel therapeutisch aanbod ook een groepsaanbod. Samen met jou bekijken we welke therapieën voor jou en de relatie met je baby zinvol zijn. Zo stellen we een aangepast therapieprogramma voor jou samen. Er zijn verschillende therapeuten en therapieën om dit proces mee te ondersteunen en vorm te geven, zoals beeldende therapie, psychomotorische therapie en groepstherapieën zowel voor jezelf als voor moeder en baby samen. Indien nodig krijg je ook individuele administratieve ondersteuning van de maatschappelijk werkster.

We weten uit ervaring dat het lotgenotencontact een enorme meerwaarde heeft om je niet alleen te voelen met je donkere gedachten. We werken daarom ook samen met mama’s die gelijkaardige ervaringen hebben beleefd.

Therapeutisch programma geldig vanaf 1 augustus 2019:

Aanvullende therapieën

Jouw therapieprogramma op de afdeling kan je aanvullen volgens je eigen behoeften met onderstaande therapiemodules die campusbreed voor Psychiatrisch Ziekenhuis Bethanië worden aangeboden. 

VLOT-medewerker helpt een bezoeker

Vlot (Vormingscentrum, Levensdomeinen, Ontwikkeling en Therapie). en Vlot-activiteiten waarbij je jouw eigen behandelprogramma op dinsdag- en donderdagnamiddag kan samenstellen.