Ergotherapie op Moeder & Baby

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke van de afdeling is een verpleegkundige. Zij heeft de operationele leiding over Moeder & Baby. Als zij aanwezig is, neemt zij vragen en aanmeldingen aan.

Psycholoog

Tijdens de individuele gesprekken met de psycholoog ligt de focus op jou als persoon. De psycholoog luistert zonder oordeel naar je verhaal en probeert samen met jou de problemen die je ervaart beter te begrijpen. Een psycholoog geeft geen kant-en-klare oplossingen, maar probeert je meer inzicht te geven in je eigen functioneren, helpt je bepaalde gevoelens een plaats te geven en situaties anders aan te pakken.

Daarnaast kan je ook terecht bij de psycholoog voor moeder-baby-therapie. Wanneer je psychische moeilijkheden ervaart na de zwangerschap, heeft dit vaak ook een invloed op het zelfvertrouwen dat je ontwikkelt als moeder of op de band die je voelt met je kindje. Tegelijkertijd kunnen moeilijkheden die je kindje ervaart (slaapmoeilijkheden, veel huilen, eetmoeilijkheden) eveneens een invloed hebben op je welbevinden als moeder. In de moeder-baby-therapie probeert de psycholoog samen met jou deze moeder-baby-interactie beter te begrijpen en positief te ondersteunen.

Je kan bij de psycholoog ook terecht voor partnergesprekken of gezinssessies.

Persoonlijk begeleider

De individuele begeleiders zijn heel vaak aanwezig in de leefruimte. Zij bieden jou een luisterend oor en geven ondersteuning in de zorg voor de baby. Zij leren ook jouw familieleden beter kennen.

Elke moeder krijgt twee persoonlijk begeleiders toegewezen. Van opleiding zijn dit meestal psychiatrisch verpleegkundigen. Ze staan naast jou en ze proberen jou te begrijpen. Zij begeleiden jou in je therapeutisch proces gedurende de ganse behandeling.

Kinderverzorgster

De kinderverzorgsters ondersteunen jou bij de zorg voor jouw baby en volgen het welzijn van de baby op. Daarnaast vangen zij de baby op tijdens jouw therapiemomenten zonder baby. ’s Nachts nemen zij de zorg voor jouw baby over, zodat je voldoende kan rusten en herstellen.

Psychiater

De psychiater is eindverantwoordelijke voor jouw behandeling. Hij heeft gesprekken met jou, je partner en eventueel met andere belangrijke steunfiguren. De psychiater is ook verantwoordelijk voor de opvolging van de medicatie.

Psychomotorisch therapeut

De psychomotorisch therapeut biedt groepssessies aan waarin de interactie tussen jou en je baby op een speelse manier wordt gestimuleerd via babymassage, ‘muziek en bewegen’ en babyzwemmen.

Daarnaast kan je ook deelnemen aan fitness, postnatale oefeningen en relaxatie, waar je ruimte krijgt voor je lichaam, jezelf. We proberen ook om via het lichaam de spanning van je baby en jezelf te helpen reguleren.

Creatief therapeut

De creatief therapeut wil jou in contact brengen met je persoonlijke emoties en een manier zoeken om gevoelens en ervaringen uit de drukken. Tijdens de creatieve therapie werk je met materialen zoals verf, klei, potlood, ... De bedoeling is niet zozeer om mooie werken te maken, maar om inzicht te verwerven in jouw persoonlijk verhaal, je belevingswereld en omgeving.

Ergotherapeut

Ergotherapeuten begeleiden jou in het integreren van jouw baby in jouw dagdagelijks leven. Concreet gaat dit bv. om boodschappen doen, koken, spelmomenten, hobby’s opnemen. Ergotherapeuten zoeken ook mee naar een evenwicht tussen tijd voor jezelf en tijd met je baby.

Maatschappelijk werker

Met vragen over sociaal-administratieve zaken kan je terecht bij de maatschappelijk werker. Zij helpt bv. bij jouw zoektocht naar gezinshulp, een onthaalmoeder, thuisbegeleiding of de inschakeling van externe zorgverleners na ontslag. Bij alleenstaande moeders of moeders met een problematische gezinssituatie kan de hulp van de maatschappelijk werker ruimer zijn.

Verantwoordelijke zorgprogramma

De verantwoordelijke zorgprogramma zorgt samen met de psychiater voor een kwalitatieve ontwikkeling van het zorgprogramma dat afgestemd is op maatschappelijke ontwikkelingen inzake perinatale zorg. De coördinator is verantwoordelijk voor de regelgeving en de contacten met de subsidiërende overheid.

Ervaringswerker

Ervaringswerkers waren zelf opgenomen op Moeder & Baby. Ze weten dus uit eigen ervaring wat het betekent om opgenomen te zijn en zijn zelf hersteld van een postpartumdepressie of een postpartumpsychose. Gesprekken met ervaringswerkers bieden jou misschien hoop en erkenning. Lotgenoten hebben soms meer recht van spreken dan hulpverleners, ze herkennen elkaars situatie.

Vrijwilliger

De vrijwilligers ondersteunen jou bij de verzorging en voeding van de baby. Op andere momenten spelen ze met de baby en doen ze licht huishoudelijk werk met jou. Daarnaast zijn vrijwilligers de schakel tussen Moeder & Baby en de buitenwereld. Vrijwilligers gaan samen met jou winkelen, wandelen, ... Hun ervaringen als moeder en hun spontane interesse, warmte en vriendschap helpen jou om ervaringen te delen.

Lotgenotencontact

Moeders ervaren het vaak als heel steunend om samen met andere moeders in opname of in dagbehandeling te zijn. In het begin van de behandeling is het bemoedigend om te horen en te zien dat andere moeders herstellen en zich voorbereiden om naar huis gaan. Naarmate je elkaar beter kent, worden verhalen gedeeld en kan er een vertrouwensband groeien. Het gevoel van herkenning is deugddoend.