Team Moeder & Baby

Team Moeder & Baby

 • An Eelen, psychiatrisch verpleegkundige
 • Dominique Sels, maatschappelijk werkster
 • Ann Debeer, kinderverzorgster (dagbehandeling)
 • Céline Verhaert, verpleegkundige/vroedvrouw, team ondersteuning aan huis
 • Chris Avonds, kinderverzorgster
 • Donatienne Debandt, beeldend therapeut
 • Frieda Hertoghs, administratief medewerkster
 • Gina Brangers, kinderverzorgster
 • Greet De Ceulaer, verantwoordelijke
 • Helga Peeters, psycholoog, coördinator Perinataal Zorgpad
 • Hilde Sels, kinderverzorgster
 • Ilse Tauwenberg, psychomotorisch therapeut
 • Inge Van der Elst, psycholoog
 • Jelle Adriaensen, psychiatrisch verpleegkundige
 • Jo Gilot, psychiatrisch verpleegkundige dagbehandeling
 • Jolien Van Genechten, kinderverzorgster
 • Kim Van der Borght, psychiatrisch verpleegkundige
 • Kristiaan Plasmans, psychiater, diensthoofd
 • Lauranne Segers, psycholoog
 • Lieve Lambert, psychiatrisch verpleegkundige in de nacht
 • Lieve Van den Langenbergh, poetsvrouw
 • Maro Verbeeck, kinderverzorgster in de nacht
 • Natalie Leemans, kinderverzorgster in de nacht
 • Ria Denie, psychiatrisch verpleegkundige
 • Sanne De Prins, psychiatrisch verpleegkundige
 • Sara Moens, verpleegkundige/vroedvrouw
 • Sharon Van Cleuvenberg, psychiatrisch verpleegkundige
 • Sofia Vanneste, psycholoog, zorgcoördinator 
 • Suzanne Cornelissen, administratief medewerkster
 • Veerle Caluwaerts, ergotherapeut
 • Véronique Wyckaert, psycholoog, team ondersteuning aan huis
 • Wendy Boekee, psychiatrisch verpleegkundige in de nacht

Kernopdrachten

Historiek Moeder & Baby

Ontstaan en evolutie van de behandeling van jonge moeders met psychische problemen

In 1985 werd in psychiatrisch ziekenhuis Bethanie de afdeling Moeder & Baby opgericht. Dit gebeurde onder impuls van toenmalig hoofdgeneesheer dr. Gust Nuyts en van psychiater dr. Ria Docx , die zich van bij de start als psychiater-diensthoofd over de afdeling ontfermde. Afdeling Moeder & Baby van psychiatrisch ziekenhuis Bethanië werd aldus de eerste afdeling in Vlaanderen waar moeder en baby gezamenlijk konden opgenomen worden. Door een gezamenlijke opname kon er naast de behandeling van de psychiatrische problematiek aandacht zijn voor de ontluikende moederrol.

In de loop van de jaren is de behandeling op Moeder & Baby erg geëvolueerd. Naast de behandeling van de moeder, is het ondersteunen van de relatie met de baby uitgegroeid tot de belangrijkste doelstelling. Moeder & Baby biedt vandaag een geïntegreerd zorgaanbod met aandacht voor de moeder, de baby en familie/vrienden/steunfiguren. Door de aanwezigheid van de baby blijft de moeder betrokken bij de realiteit van het moederschap. Het ondersteunen van het moederschap én van haar relatie met de baby bieden haar mogelijkheden om te groeien in haar moederrol. Dit is ook bevorderlijk voor het opklaren van de depressie.

Sinds 1 april 2011 is Moeder & Baby structureel erkend als revalidatievoorziening. Naast de nodige financiële middelen betekende dit ook een maatschappelijke erkenning van de nood voor aandacht en zorg voor psychische moeilijkheden gelinkt aan de zwangerschap en de periode na de bevalling.

Momenteel kunnen moeders en hun baby hier terecht voor opname of dagbehandeling; en sinds 2019 hebben we ook de mogelijkheid om ambulante ondersteuning aan huis aan te bieden.