Je kan verschillende vormen van psychische problemen ondervinden voor en na de bevalling. Welke zijn de meest voorkomende postnatale depressie symptomen?

Een eerste vorm van gemoedsverandering bij pas bevallen moeders noemt men de babyblues. Dit is heel normaal. Het overkomt je meestal tussen de derde en de vierde dag na de geboorte, en verdwijnt meestal rond dag tien. Babyblues komt voor bij 50 tot 80 % van de kersverse moeders. Babyblues gaat vaak gepaard met huilen, schaamtegevoelens, prikkelbaarheid, overgevoeligheid, vermoeidheid, concentratieverlies of verwardheid. Bij de meeste moeders verdwijnen de klachten spontaan.

De postpartum uitputting is een milde vorm van depressie. Je voelt je zowel lichamelijk als geestelijk uitgeput en hebt geen energie. Je ervaart lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn of chronisch slaaptekort. Je wil met rust gelaten worden. Je voelt je in het geheel inadequaat en snel geïrriteerd. Postpartum uitputting kan drie tot zes maanden duren en vervolgens vanzelf verdwijnen. Soms is het een voorbode van een depressie.

Een postpartum angststoornis ontstaat meestal tijdens de eerste drie maanden na de bevalling. Je krijgt paniekstoornissen. Je bent bang om alleen te zijn met de baby en voelt angst om je woonst te verlaten. Je krijgt obsessionele gedachten om je baby pijn te doen. Je vreest dat je je baby niet kan inpassen in jouw dagelijkse routine.

Een postpartumdepressie is in de volksmond beter bekend als een postnatale depressie. Een postpartumdepressie vertoont geen wezenlijk verschil met een gewone depressie. Je ervaart een sombere stemming die aanhoudt, je hebt minder interesse in je omgeving en je beleeft minder plezier, je hebt slaapproblemen en je voelt je moe. Het kan ook omgekeerd zijn, nl. dat je je enorm rusteloos voelt en je steeds ligt te piekeren. Toch heeft een postpartumdepressie ook een heel eigen kleur: je voelt je overbezorgd naar de baby, je voelt je schuldig je baby tekort te doen en je schaamt je hierover. Vaak hebben mama’s ook gedachten en angsten dat de baby iets zou overkomen of dat ze hem iets zouden aandoen. Het kan ook zijn dat je geen band voelt met de baby.

Heel soms kan je als moeder in de periode na de bevalling last krijgen van verwardheid, heftige gemoedsschommelingen, een verstoord realiteitsbesef en slapeloosheid. Dan spreken we van een postpartumpsychose, ook wel gekend als een postnatale psychose.