Een baby krijgen, is meestal een geweldige, unieke ervaring voor de ouders. In de meeste situaties kijken de ouders uit naar de komst van de baby. In de eerste weken na de bevalling leren de kersverse ouders hun baby kennen en geraken ouders en baby stilaan op elkaar ingesteld. Aanvankelijke onzekerheden en angsten maken plaats voor een groeiend vertrouwen in het ouderschap en de relatie met de baby. De meeste ouders kunnen ook rekenen op steun in hun omgeving om hun weg naar het ouderschap te vinden.

In veel situaties is dit proces echter niet zo vanzelfsprekend. Een baby verwachten en bevallen, zijn ingrijpende gebeurtenissen. Als jonge moeder maak je in korte tijd veel veranderingen door: hormonaal, lichamelijk, emotioneel en relationeel. Het is heel normaal dat je overspoeld wordt door een enorm verantwoordelijkheidsgevoel en je vraagt je af of je wel voor je baby zal kunnen zorgen. Vele moeders hebben te kampen met slapeloze of onderbroken nachten. Geen wonder dat de kans groot is dat je emotioneel uit evenwicht geraakt. Gevoelens van blijheid en geluk worden overschaduwd door angsten, onzekerheden en twijfels over het moederschap. Het is niet vanzelfsprekend om over deze negatieve gevoelens of klachten te spreken, eens te meer omdat de omgeving er meestal vanuit gaat dat een baby krijgen een gelukkige gebeurtenis is.

Hierdoor groeit de kans dat je je alleen voelt met je gevoelens. Dit versterkt je sombere gedachten, wat het risico op een postpartumdepressie groter maakt. Het is dus belangrijk om tijdig met iemand te praten over deze negatieve gevoelens.