Recent wetenschappelijk onderzoek geeft cijfers over de frequentie van psychische klachten bij vaders. Deze komen vaak voor in combinatie met de psychische problematiek van hun partner. Maar ook zonder dat er bij de moeder sprake is van een perinatale psychische problematiek, kunnen vaders of partners - net zoals de moeders - psychische klachten ontwikkelen gerelateerd aan de komst van de baby. Terwijl de ‘perinatale problematiek’ bij (toekomstige) moeders stilletjes aan uit de taboesfeer geraakt, blijft het voor vaders heel moeilijk om hierover te spreken.

Meer dan vroeger beklemtonen we bij partners dat het belangrijk is dat zij betrokken zijn bij de behandeling en zich verbonden blijven voelen met de moeder en de baby. Dit faciliteert herstel. Daarnaast ervaren wij dat veel partners er zelf onderdoor gaan en/of dat er relationele spanningen in het koppel zijn die een impact hebben op hun relatie met de baby.

Moeder & Baby zet sterk in op de participatie van vaders of partners aan het intakegesprek en tijdens de behandeling. Dit kan door aanwezig te zijn op de afdeling, via individuele gesprekken, partnergesprekken, groepsgesprek voor vaders, …