Overslaan en naar de inhoud gaan
familie-ervaringsdeskundige Leen Michiels
Nieuws

​Op 2 juni is Leen Michiels gestart als familie-ervaringsdeskundige. Een familie-ervaringsdeskundige (FED) heeft eigen ervaring als familielid van iemand met een psychische aandoening. Zij zet deze ervaring in om andere familieleden en naastbetrokkenen van cliënten, patiënten en bewoners te ondersteunen. Ze faciliteert de plaats van familie en naasten binnen het herstelproces van de patiënt en dit op micro-, meso- en macroniveau. Daarnaast heeft de FED ook aandacht voor het herstelproces van familie en naasten. Leen zal inzetten op een beter begrip voor familie en steunfiguren, zowel bij hulpverleners als bij patiënten.

De taken van de familie-ervaringsdeskundige zijn:

  • Op casusniveau gaat de FED op zoek naar manieren om zo ruim mogelijk familie en naasten te bereiken. Ze buigt zich over de vraag en uitwerking hoe de stem van familie en naasten in Bethanië vertolkt kan worden.
  • Op afdelingsniveau wakkert ze de familiereflex aan bij medewerkers op verschillende domeinen (goed onthaal, informatie, ondersteuning en versterking, participatie).
  • Op organisatieniveau geeft zij, als lid van het team kwaliteit, het kwaliteitsbeleid vanuit familieperspectief binnen de organisatie mee vorm.