In deze vragenlijst peilen we naar je mening over en ervaringen met de Familievertrouwenspersoon. Ook wanneer je haar niet kent of je nog geen contact met de Familievertrouwenspersoon hebt gehad, kan je deze korte vragenlijst invullen. Aan de hand van jouw antwoorden willen we de functie van Familievertrouwenspersoon verder uitwerken en optimaliseren. Het bredere doel is om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen te verbeteren en hierbij ook oog te hebben voor familie rond personen met een psychische kwetsbaarheid. 

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten duren, deelname is vrijwillig. Je kan op elk moment stoppen, dit heeft geen invloed op de zorg voor je familielid of op jezelf. Alle onderzoeksgegevens zullen anoniem en vertrouwelijk verwerkt worden door Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw. Er zullen nooit individuele resultaten gerapporteerd worden, enkel groepsresultaten.  

Interesse? Open de vragenlijst hier

Bij verdere vragen kan je terecht bij het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw of de Familievertrouwenspersoon.