Jonge vrouw met stigWA-stempel op voorhoofd

stigWA wil, met zijn drie pijlers, het taboe op de geestelijke gezondheidszorg aanpakken in de regio Zoersel via informatieverstrekking, protest en contact:

  • De pijler 'intern' stimuleert medewerkers van Bethanië om op een kritische manier naar (onbewuste) stigmatisering in de eigen werking te kijken. Daarnaast blijft stigWA op de hoogte van de laatste wetenschappelijke onderzoeken in dit vakgebied.
  • Psychiatrische patiënten worden ook in een algemeen ziekenhuis onbewust gestigmatiseerd. De pijler 'AZ-PC' wil de samenwerking en communicatie tussen Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef en Bethanië op dit vlak verbeteren.
  • De pijler 'extern' organiseert en ondersteunt tal van initiatieven om stigmatisering in de regio Zoersel onder de aandacht te brengen. De focus wordt ook meer gelegd op verbinding brengen tussen Bethanië en de handelaars/buurtbewoners.