Coronavirus

De gevolgen van het coronavirus treffen ons allemaal en laten niemand onberoerd. Bethanië wordt, net als alle andere zorgvoorzieningen, hierdoor gedwongen tot maatregelen. We begrijpen echter dat bewoners en familie erg uitkijken om elkaar terug te zien. Daarom werden de maatregelen met betrekking tot bezoek onder strikte voorwaarden versoepeld. Daarbij staat de afweging van de veiligheid van onze patiënten en bewoners nog steeds voorop.

In wat volgt vind je een algemeen overzicht van de praktische regelingen. Wil je een afspraak maken, neem je contact op met (de verantwoordelijke van) de afdeling of de persoonlijk begeleider van jouw familielid.

Aantal

Het aantal bezoekers is beperkt conform de algemene richtlijnen. De bezoekers zijn steeds dezelfde personen.

Wanneer

  • Enkel na afspraak.
  • Enkel tijdens toegewezen tijdsblokken.

Registratie bezoeker

  • Naam, adres, verwantschap en telefoonnummer.

Voorwaarden

  • Bezoekers moeten 14 dagen symptoomvrij zijn (dus geen koorts, hoest, spierpijn, hoofdpijn,…).
  • Ook patiënten of bewoners zijn 14 dagen symptoomvrij om bezoek te mogen ontvangen.

Locatie

  • Aanmeldpunt: inkomhal van het gebouw waarin jouw familielid verblijft.
  • Bezoek: bij voorkeur in openlucht. Indien dit niet mogelijk is in een aparte, daartoe voorziene ruimte.

Duur van bezoek

De duur van het bezoek wordt op voorhand duidelijk afgesproken.

Veiligheidsvoorschriften

  • De veiligheidsvoorschriften (handhygiëne, social distancing) worden ten allen tijde gerespecteerd.
  • Bezoekers dragen een mondmasker (Bethanië stelt deze ter beschikking) of bezoekers en patiënt worden gescheiden door plexiglas bij bezoek in het gebouw.
  • Er mag niet gegeten of gedronken worden tijdens het bezoek.

Afgeven van gerief

Dit is mogelijk. Enkel in een afgesloten tas of doos (wordt pas na 24 uur aan de bewoner bezorgd). De huidige regeling rond de was blijft behouden.

Om een afspraak te maken, neem je contact op met de afdeling van jouw familielid of naaste. Heb je vragen over deze algemene richtlijnen, kan je terecht op +32 (0)3 380 33 00

Wij rekenen op jullie begrip en steun om dit vlot te laten verlopen.