Man in gesprek met de maatschappelijk werker van Brink

Loopt de begeleiding niet zoals je wil? Worden gemaakte afspraken niet nageleefd? Of heb je een ander probleem met het verblijf of de behandeling? Bespreek het zeker met de persoonlijk begeleider van je familielid of de verantwoordelijke van de afdeling.
Krijg je het niet opgelost? Dan kun je terecht bij de externe ombudspersoon. 

Wat kan de ombudsfunctie voor je doen?

  • Luisteren naar je klacht of bezorgdheid.
  • De patiënt en/of jou informeren en begeleiden in de dialoog met de hulpverlener.
  • Bemiddelen tussen jou en de voorziening om samen tot een oplossing te komen.

Familievertrouwenspersoon

Ben je als familielid op zoek naar een luisterend oor? Dan kan je beroep doen op Familievertrouwenspersoon Nana De Meyer.