Vrouwin de zetel
Coronavirus

De gevolgen van het coronavirus treffen ons allemaal en laten niemand onberoerd. Bethanië wordt, net als alle andere zorgvoorzieningen, hierdoor gedwongen tot maatregelen. We begrijpen echter dat bewoners en familie erg uitkijken om elkaar terug te zien. Vandaar dat de maatregelen met betrekking tot weekendregeling onder strikte voorwaarden versoepeld werden. De afweging van de veiligheid van onze patiënten en bewoners staat nog steeds voorop. Daarom is deze weekendregeling voorlopig niet van toepassing op de ouderenpsychiatrie (afdeling Brink).

In wat volgt vind je een algemeen overzicht van de praktische regelingen. Wil je meer info, neem je contact op met (de verantwoordelijke van) de afdeling of de persoonlijk begeleider van jouw familielid.

  • De veiligheidsvoorschriften zoals handhygiëne en afstand houden worden ten alle tijde gerespecteerd.
  • Een patiënt kan uitgang nemen met één overnachting naar het primaire gezin (ouders, partner, kinderen). 
  • Weekendregeling kan enkel wanneer de patiënten en het kerngezin gedurende 14 dagen geen symptomen hadden. 
  • Indien iemand uit het kerngezin ziek wordt tijdens of tot 14 dagen na het weekend, vragen we om de afdeling onmiddellijk te verwittigen. 
  • Contactgegevens van het gezin worden genoteerd. Bij een eventuele besmetting op de afdeling wordt het gezin op de hoogte gebracht. 
  • Elke patiënt krijgt steeds een flyer mee met de algemene richtlijnen voor zichzelf en zijn kerngezin. 

Flyer richtlijnen weekendregeling

Heb je vragen? Neem dan contact op met de afdeling van jouw familielid of naaste. Heb je vragen over deze algemene richtlijnen, kan je terecht op +32 (0)3 380 33 00

Wij rekenen op jullie begrip en steun om dit vlot te laten verlopen.