Overslaan en naar de inhoud gaan
Zaal Forum, Gebouw 5, Bethanië (Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel)
Start tijd
21 november 2024
9:30
Eind tijd
13 december 2024
16:30

Monding, een afdeling van psychiatrisch ziekenhuis Bethanië, heeft jarenlange ervaring in het aanbieden van dialectische gedragstherapie (DGT) aan mensen met ernstige emotieregulatieproblemen. Het multidisciplinair team biedt een combinatie van verbale en non-verbale vertalingen van het DGT-behandelaanbod. Zowel voor mensen die de behandeling volgen als voor mensen die de behandeling geven, biedt dit aanbod veel houvast en hoop op verandering.

De DGT-behandeling is opgebouwd rond vier pijlers:

 • Individuele coaching (werken met dagboekkaart, gedragsanalyses, …)
 • Vaardigheidstraining (mindfulness, emotieregulatie, intermenselijke effectiviteit en crisisvaardigheid)
 • Telefonische consultatie
 • Consultatieteam (specifieke vorm van intervisie).

De efficiëntie van de dialectische gedragstherapie is wetenschappelijk aangetoond. De voornaamste uitgangspunten in DGT zijn de attitudeverandering bij mensen met ernstige emotieregulatieproblemen en de coachende, validerende rol van de behandelaars in een nuchtere, pragmatische benadering. Verschillende non-verbale en ervaringsgerichte behandelmodules zijn in het programma geïntegreerd en bieden een meerwaarde bij symptoomreductie, stabilisatie en crisishantering.

Vierdaagse vorming

Tijdens een vierdaagse vorming lichten we enkele basisideeën uit DGT toe en maken we de deelnemers vertrouwd met de werkinstrumenten. We hopen op deze manier doorverwijzers, ambulante en residentiële zorgpartners handvatten aan te reiken zodat de behandeling van mensen met ernstige persoonlijkheidsproblemen nog meer afgestemd kan gebeuren. Het is niet de betrachting om een volledige DGT-opleiding aan te bieden.

Doel is dat de deelnemers aan het einde van de vierdaagse:

 • Vertrouwd zijn met de basisideeën die eigen zijn aan DGT
 • Een crisisgesprek kunnen voeren
 • Aan de slag kunnen met individuele coaching
 • Hun team leren consulteren (intervisie) om burn-out te voorkomen.

Onze verwachting is dat wie deelneemt, bereid is om de DGT-strategieën uit te proberen, tijdens de training in oefenmomenten en in de eigen werkcontext.

Door wie?

Verschillende leden van het multidisciplinair team van Monding, allen opgeleid in dialectische gedragstherapie.

Voor wie?

Hulpverleners uit de residentiële en ambulante sector (PZ, CGG, PZT, BW, …) die patiënten met borderline- en emotieregulatieproblematiek behandelen, begeleiden, trainen en coachen of daarrond in de toekomst aan de slag wensen te gaan. Ook psychiaters, verbale en non-verbale therapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, studentenbegeleiders en anderen zijn welkom.

Datum en plaats

De vorming gaat telkens van 9.30 tot 16.30 uur door op

 • donderdag 21 november 2024
 • vrijdag 22 november 2024
 • donderdag 12 december 2024
 • vrijdag 13 december 2024.

Je bent welkom in gebouw 5 - zaal Forum (1ste verdieping) van Bethanië, Andreas Vesaliuslaan 39 in Zoersel. Meer info via +32 (0)3 380 32 95.

Kostprijs?

De opleiding kost 440 euro voor de vier dagen, inclusief lunch.

 • Inschrijven via els.marien [at] emmaus.be, vóór 10 november 2024.
 • Betaling: op rekeningnummer BE44 4049 0068 3145 van Bethanië, met vermelding basisopleiding DGT & naam.