Overslaan en naar de inhoud gaan
De Evenaar - drie mensen spelen Monopoly

Bethanië biedt zorg aan volwassenen in psychische nood uit de eerstelijnszones Voorkempen, Noorderkempen en Antwerpen-Noord

Binnen deze eerstelijnszones werkt Bethanië samen met diverse partners, zoals huisartsen, gemeenten, dienstverleningscentra, sociale huisvestingsmaatschappijen, algemene ziekenhuizen, CAW, ...

Voor enkele specifieke zorgprogramma’s werkt Bethanië in een ruimer netwerk:

  • Het zorgprogramma voor NAH (Niet-Aangeboren Hersenletsel) heeft de provincie Antwerpen als werkingsgebied. Kadans maakt deel uit van het Provinciaal Samenwerkingsverband NAH. Dit samenwerkingsverband wil uitwisseling, samenwerking en overleg tussen alle diensten, organisaties en voorzieningen uit de verschillende sectoren die zorg verlenen aan mensen met een NAH bevorderen.
  • Het expertisecentrum Moeder & Baby biedt zorg aan moeders met psychische problemen in de periode voor en na de bevalling uit de provincies Antwerpen en Limburg.
  • Het zorgprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek richt zich op de provincie Antwerpen. Vliet werkt daarvoor nauw samen met Onada, een intersectoraal samenwerkingsverband met partners uit gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, het CAW en het onderwijs.
  • De intensieve behandeleenheden Wel en Stroom bieden zorg aan patiënten uit heel Vlaanderen.
  • Het centrum voor psychotherapie Elim heeft naast haar regionale opdracht voor de zorgregio’s Voorkempen, Noorderkempen en Antwerpen-Noord ook een specifieke opdracht voor gans Vlaanderen.
  • De evenaar werkt voor Vlaanderen.
  • De Keerkring werkt regionaal binnen het werkingsgebied van SaRA, het samenwerkingsverband gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg regio Antwerpen en regio Voor- en Noorderkempen.
  • Psychiatrisch ziekenhuis Bethanië heeft een specifiek aanbod voor patiënten met een verstandelijke beperking of psychose en een interneringsstatuut uit de provincies Antwerpen en Limburg.

 

Bethanië maakt deel uit van SaRA, het samenwerkingsverband gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg regio Antwerpen en regio Voor- en Noorderkempen. SaRA staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor complexe noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Deze zorg sluit zo dicht mogelijk aan bij de eigen leefomgeving en vertrekt vanuit de krachten van de cliënt en diens context.

Bethanië is lid van Zorgnet-Icuro, de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en vzw-voorzieningen uit de ouderenzorg.