Overslaan en naar de inhoud gaan
Twee vrouwen in gesprek

Bethanië biedt, in dialoog, zorg op maat aan mensen in psychische nood. We staan voor kwaliteitsvolle zorg met respect voor de menselijke waardigheid en willen deze zorg op een transparante manier bieden. Kwaliteit van zorg maken we zichtbaar door te tellen en vooral ook te vertellen. Naast het beschrijven van cijfers, kaders en procedures willen we ervaringen en verhalen delen. En dat doen we samen met patiënten, hun familie en naasten, medewerkers (directe en indirecte zorg) en professionele partners. Kwaliteit van zorg wordt immers mogelijk gemaakt door iedereen.

Dankzij de impuls van Emmaüs en samen met onze collega’s uit jeugdhulp, woonzorg en voorzieningen voor personen met een beperking, ontwikkelen we een intersectoraal en waardengedreven kader voor kwaliteit van zorg en hulpverlening (meer info in de voorlopige conceptnota en begeleidende nota, die momenteel nog work-in-progress zijn). Reflexiviteit staat hierbij centraal. Door inspirerende praktijken te delen en thematische lerende netwerken te faciliteren, maken we de verbinding met de praktijk.

In samenwerking met UPC Duffel, PC Sint-Hiëronymus en PC Gent-Sleidinge werken we aan een manier van kwaliteitstoetsing als reflectief proces vanuit meervoudige perspectieven. We komen er onder Kwaliteit voor professionelen op terug.

De verschillende kwaliteitsperspectieven

Team kwaliteit

We kozen ervoor om een kwaliteitsteam samen te stellen dat ook in de dagelijkse praktijk staat. Het team kwaliteit ondersteunt medewerkers, vanuit deze verbinding, bij het reflecteren over de dagelijkse praktijk en de kwaliteitscultuur in Bethanië. Ze helpen in het zichtbaar maken van de zorg.

Wil je meer weten over hoe Bethanië aan de slag gaat met kwaliteit van zorg? Stuur een mailtje naar een van onze kwaliteitsmedewerkers: