Overslaan en naar de inhoud gaan
Gesprek in de leefruimte van Kadans

Als familielid of naastbetrokkene van iemand die worstelt met een psychische kwetsbaarheid, zit je zelf ook vaak met vragen en/of bezorgdheden: over de manier waarop men zorgt voor je naaste en hoe er ruimte gemaakt wordt voor jou als familielid of naaste binnen het ziekenhuis. We leggen hieronder voor familie en naasten uit hoe we deze zorg proberen vorm te geven.
 

Kwaliteit voor en door iedereen

Kwaliteit wordt mogelijk gemaakt door iedereen. Het is dus belangrijk dat alle betrokken partijen de mogelijkheid krijgen tot inspraak in de kwaliteit van zorg. Niet alleen hulpverleners, maar ook patiënten en familieleden of naastbetrokkenen hebben kennis en ervaring die onze zorg kunnen verbeteren.

Ons kwaliteitsbeleid bestaat uit drie pijlers.

  1. Reflexieve en lerende cultuur: we willen als mensen en als organisatie blijven inzetten op leren. Leren uit goede en minder goede ervaringen, zo komen we tot kwaliteitsvolle zorg. We stellen ons de vragen: 'Doen we de dingen goed?' en 'Doen we goede dingen?'.
  2. Uitbouw van professionaliteit: medewerkers blijven hun kennis uitbreiden en worden gestimuleerd om stil te staan bij hun handelen.
  3. Patiënten- en familieperspectief: feedback van patiënten is van onschatbare waarde om tot kwaliteitsvolle zorg te komen. Ook familie en naasten moeten maximaal betrokken worden bij de zorgverlening.

In Bethanië hebben we een visie rond familiebetrokkenheid uitgeschreven. Het is voor ons vanzelfsprekend dat familie en naasten een belangrijke plaats innemen binnen het traject dat de patiënt bij ons loopt. De term ‘familie en naasten’ zien we heel breed: het zijn mensen uit het sociale netwerk van de patiënt die zorgen voor steun en vertrouwen. Naast familie kan dit dus evengoed een vriend, buurman, leerkracht… zijn.
 

De trialoog

Familie is een partner in de zorg. Als iemand wordt opgenomen, gaan we uit van een open communicatie tussen patiënt, familie/naasten en hulpverlener. We noemen dit de trialoog. Deze drie partijen zijn evenwaardig en een goede trialoog kan zorgen voor meer veerkracht, een betere zorg en het bevorderen van herstel. Veiligheid en vertrouwen zijn hierbij het uitgangspunt.

Het betrekken van familie en naasten kan op verschillende domeinen gebeuren: een warme ontmoeting, informatie, ondersteuning en versterking en participatie in de breedste zin van het woord.

Om familie en naasten een plek te geven en om hun stem mee te vertegenwoordigen binnen het ziekenhuis, is er een team familie-ervaringsdeskundigen die hun persoonlijke ervaring inzetten als familielid van iemand die het psychisch moeilijk heeft.

We willen zeker niet blind zijn voor de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Denken we maar aan het spanningsveld rond beroepsgeheim en patiëntenrechten, verwachtingen vanuit familie en naasten,…. Er zijn geen kant en klare antwoorden over hoe om te gaan met deze uitdagingen, maar in de trialoog willen we via een samen spreken op zoek gaan naar antwoorden.