Overslaan en naar de inhoud gaan
Twee vrouwen in gesprek op afdeling Vallei

We hechten belang aan de persoonlijke noden en bezorgdheden van iedere patiënt op elk moment. De relatie tussen patiënt en hulpverlener is dan ook cruciaal, maar niet de enige. De relatie met familie, naasten en de ruimere leefwereld moet ook aan bod kunnen komen.
 

Kwaliteit voor en door iedereen

Kwaliteit van zorg wordt mogelijk gemaakt door iedereen. De kennis en ervaringen van patiënten dragen hieraan bij.

Ons kwaliteitsbeleid is gebouwd uit drie pijlers.

  1. Reflexieve en lerende cultuur: het is voor ons essentieel om niet enkel de vraag te stellen 'Doen we de dingen goed?', maar ook de vraag 'Doen we de goede dingen?'.
  2. Uitbouw van expertise en professionaliteit: medewerkers worden gestimuleerd om hun expertise en kennis verder uit te bouwen en stil te staan bij hun professioneel handelen. Bij het reflecteren over zorg hebben we ook aandacht voor het patiëntenperspectief en waar mogelijk doen we beroep op de ervaringsdeskundigheid van elke patiënt. Spiegelgesprekken op afdelingen brengen dit in de praktijk (over deze werkwijze kan je meer lezen bij de inspirerende verhalen). Ook andere perspectieven komen aan bod: namelijk die van medewerkers, familie en naasten, eventuele professionele partners en thematische kennis (wetenschappelijk onderzoek, multidisciplinaire richtlijnen, referentiekaders…).
  3. Patiënten- en familieperspectief: om tot kwaliteitsvolle zorg te komen, geloven we dat het perspectief van de patiënt en familie en naasten weerspiegeld moet worden in alles wat we doen. We zetten verder in op patiëntenparticipatie en betrekken ervaringsdeskundigen en familie-ervaringsdeskundigen op alle niveaus in de organisatie.