Overslaan en naar de inhoud gaan
Onafhankelijke ombudsdienst ggz

Lou Hamdaoui is de externe onafhankelijk ombudspersoon in psychiatrisch ziekenhuis Bethanië. Haar takenpakket is veelzijdig: naast luisteren, informeren, coachen, bemiddelen, signaleren en doorverwijzen omvat het ook een preventieve taak ter voorkoming van klachten. Jaarlijks maakt ze een jaarverslag, met daarin haar belangrijkste vaststellingen. Deze lees je hieronder.

Krachtig en laagdrempelig medium

De onafhankelijke ombudsfunctie is doorheen de jaren een betekenisvol en krachtig medium gebleken in de verbinding tussen zorgvrager en zorgverstrekker, ook in Bethanië. Eerdere jaarverslagen onderstrepen het belang van een laagdrempelig en onpartijdig contactpunt voor patiënten, onafhankelijk van de voorziening, waar ze terecht kunnen voor vragen of om hun ongenoegen te uiten.

In 2023 telde Lou in het psychiatrisch ziekenhuis Bethanië 101 aanmeldingen. Uren aan gesprekken met patiënten, beroepsbeoefenaars, beleidsmakers en naasten van patiënten over onder meer beschikbaarheid, gedwongen opname of ontslag, familiebetrokkenheid, beschermende maatregelen of de factuur. Alle meldingen konden afgesloten worden, vaak na 1 of 2 contacten en meestal binnen de week.

Ter vergelijking: de afgelopen jaren waren er respectievelijk 74, 59 en 76 aanmeldingen. De toename in 2023 bewijst dat de ombudswerking uitermate soepel verloopt. Deze manier van werken vergroot het vertrouwen in de onafhankelijke ombudswerking. Dat de klachtcultuur in pz Bethanië zeer laagdrempelig is, zelfs in uitzonderlijke situaties, bewijst onderstaand citaat uit het jaarverslag:

‘Zo komt de ombudspersoon ook in afzonderingskamers en gaat in dialoog met gefixeerde patiënten. Een lagere drempel is er niet. Ook hier komt geen brievenbus aan te pas. Een praktijk waar andere voorzieningen een voorbeeld aan mogen nemen.’

In meer dan de helft van de situaties vervulde de onafhankelijke ombudspersoon eerder een coachende rol, gericht op het bevorderen van therapietrouw, het nemen van regie over het eigen behandeltraject, het opbouwen van vertrouwen in zowel het behandelteam als zichzelf en het aanmoedigen van een proactieve houding.

Algemene conclusie

‘De toename van aanmeldingen is grotendeels toe te schrijven aan een zeer laagdrempelige klachtcultuur binnen psychiatrisch ziekenhuis Bethanië. Alle aanmeldingen werden met de nodige zorgvuldigheid behandeld. De betrokken hulpverleners hebben zich telkens bereidwillig opgesteld om het nodige te ondernemen ten einde een positief resultaat te bekomen en zo de therapeutische relatie te verbeteren.

De neutraliteit en meerzijdige partijdigheid van de ombudspersoon zorgt voor vertrouwen, waardoor medewerkers nog meer bereid zijn tot een constructieve samenwerking met het oog op verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Het structureel overleg met de directie stimuleert proactiviteit en zorgt voor een snelle afhandeling van complexere situaties.

Met de goede praktijk van een proactief beleid omtrent toegang tot personen in afzondering, al dan niet gefixeerd en een sterk uitgewerkt familiebeleid, is Bethanië een voorbeeld in openheid en transparantie binnen het landschap van de geestelijke gezondheidszorg.’

Wil je het hele jaarverslag ontvangen, kan je dit opvragen via communicatiedienst.bethanie [at] emmaus.be.