Overslaan en naar de inhoud gaan
vrouw met kind
– Zorgnet-Icuro

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen die niet altijd eenvoudig zijn. Één op de vijf vrouwen hebben psychische problemen tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar volgend op de geboorte van hun kind. Ook de baby is daarbij heel kwetsbaar gezien in het eerste levensjaar de bouwenstenen worden gelegd voor zijn verdere ontwikkeling. Om sneller en beter tegemoet te komen aan de mentale noden van aanstaande en jonge ouders, versterkt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits het zorgaanbod dat hierin gespecialiseerd is.

Bijkomende capaciteit in de CGG

In lijn met de beleidsaanbevelingen van het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid wordt 1,1 miljoen euro in bijkomende capaciteit in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) geïnvesteerd om behandeling aan te bieden voor jonge kinderen en (aanstaande) ouders. Om de toegankelijkheid te vergroten kan een CGG-medewerker bij de gezinnen thuis langsgaan voor behandeling. Dit maakt de specifieke zorg een stap toegankelijker voor jonge ouders.

Versterking intensieve thuisbehandeling

Soms is er nood aan intensieve behandeling bij gezinnen thuis door gespecialiseerde medewerkers van ziekenhuizen. Vanaf dit jaar wordt daarom ook dat aanbod versterkt met vier bijkomende medewerkers op de moeder-baby eenheid van het psychiatrisch ziekenhuis Bethanië in Zoersel en het psychiatrisch ziekenhuis Karus in Sint-Denijs-Westrem. Door deze versterking zullen de ziekenhuizen meer en sneller moeders en hun gezin via thuisbehandeling kunnen begeleiden, waardoor minder of kortere opnames in het ziekenhuis nodig zijn.