Overslaan en naar de inhoud gaan
Aanplanting groene gordel

Dat natuur een positieve invloed heeft op onze fysieke en mentale gezondheid, beseffen we in Bethanië zeer goed. Daarom zijn we recent gestart met allerlei werkzaamheden op onze site in Zoersel. Deze werken moeten het domein tegen de zomer van 2022 omtoveren tot een nog mooier stukje groen waar patiënten, medewerkers en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Om dit te realiseren, zullen patiënten letterlijk hun handen mee uit de mouwen steken.

‘De plannen die nu op tafel liggen, ontstonden zo’n tien jaar geleden tijdens een studiedag’, aldus Marc Aerts, die zich al veertig jaar ontfermd over de natuur op het domein. ‘Sprekers onderstreepten daar het belang van groen op het welzijn van de mens en op het herstelproces van psychiatrische patiënten. De eerste plannen werden gemaakt en het idee voor het aanleggen van grote zithoeken – de zogenaamde groene wachtkamers - werd als vertrekpunt genomen.’

Daarnaast moest er een natuurlijke afscheiding komen tussen psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen (pvt) en psychiatrisch ziekenhuis Bethanië (pz). Na afbraak van een vijftal gebouwen ontstond een mooie groene zone tussen pvt en pz met tal van mogelijkheden. Deze zone werd ‘de groene gordel’ genoemd.

Recent zijn we gestart met de invulling van deze groene gordel, die enkel bestemd is voor voetgangers. Planten en bomen zullen deze winter nog verschijnen en ook de dierenweide zal verhuizen. In het voorjaar worden extra wandelwegen en de groene wachtkamers aangelegd en extra bloemenweides gezaaid. Daarbij wil Bethanië een voorbeeld zijn wat betreft re-integratie en worden patiënten gevraagd om te helpen.

Met dit project willen we van ons prachtig domein een aantrekkingsplaats maken voor mens en dier. Een plaats waar patiënten, medewerkers en buurtbewoners zich thuis voelen en met elkaar in interactie treden, maar die ook een aangename verblijfplaats is voor dieren. Naast de hierboven opgesomde vernieuwingen, liggen er nog tal van leuke ideeën en dromen op tafel waarvan de haalbaarheid momenteel onderzocht wordt. De start van het project biedt dus niet alleen perspectief voor Bethanië, maar voor heel Sint-Antonius en omgeving.