Overslaan en naar de inhoud gaan
Hulpverlener raadpleegt dossier

Alle hulpverleners, ook medewerkers in opleiding, zijn wettelijk gebonden door het beroepsgeheim, een strafwettelijk gegeven in België. Alle hulpverleners staan namelijk in een vertrouwelijke relatie tot een patiënt, en niets mag dat vertrouwen schenden. Alles wat hen binnen deze relatie toevertrouwd wordt, moet daarom geheim blijven. De zorgverlener zal je steeds vragen of er informatie aan je familie mag doorgegeven worden. Slechts in zeer specifieke gevallen mag het beroepsgeheim doorbroken worden, nl. alleen bij gevaar voor zichzelf of de ander.

In het kader van de ziekenhuiswet is elk ziekenhuis verplicht om voor elke patiënt een medisch dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens opgenomen die verband houden met je behandeling. Indien je inlichtingen wenst over je medisch dossier, kan je terecht bij je behandelend arts.