Overslaan en naar de inhoud gaan
Bankbiljet icoon

Raadpleging bij psycholoog of psychiater in de polikliniek

 

De consultaties bij de psychiater of psycholoog zijn op zelfstandige basis.

Indien je voor een half uur op gesprek gaat bij:

 • Een geaccrediteerde psychiater betaal je 56,76 euro.
 • Een niet-geaccrediteerde psychiater betaal je 49,89 euro.

Indien je in regel bent met het ziekenfonds, dan bedraagt de persoonlijke bijdrage (remgeld) 12 euro voor niet-voorkeurgerechtigden en 3 euro voor voorkeurgerechtigden. Het overige deel betaalt het ziekenfonds.

Voor een lange consultatie van 45 minuten betaal je:

 • 87,16 euro bij een geaccrediteerde psychiater.
 • 81,85 euro bij een niet-geaccrediteerde psychiater.

Indien je in regel bent met het ziekenfonds, dan bedraagt de persoonlijke bijdrage (remgeld) 20,46 euro voor niet-voorkeurgerechtigden en 8,18 euro voor voorkeurgerechtigden. Het overige deel betaalt het ziekenfonds.

Een consultatie bij de psycholoog kost 58,35 euro per uur. Voor de gesprekken bij de psycholoog wordt door de meeste mutualiteiten een beperkte terugbetaling voorzien.

Raadplegingen tijdens jouw opname zonder doorverwijzing van jouw toezichthoudende arts, zijn niet terugbetaalbaar door jouw ziekenfonds. Deze zijn volledig ten uwen laste. Indien je door jouw toezichthoudende arts wordt doorverwezen, dan kan de geneesheer-specialist die je raadpleegt voor het onderzoek een honorarium aanrekenen waarvoor de mutualiteit wel terugbetaling voorziet. De voorwaarde is dat je geen geneesheer-specialist in de psychiatrie raadpleegt. Indien je in dagverpleging opgenomen bent, dan is er wel terugbetaling van de raadplegingen zonder doorverwijzing op de dagen dat je niet aanwezig bent.

Opname in psychiatrisch ziekenhuis Bethanië
 

Indien je niet in orde bent met jouw verplichte ziekteverzekering betaal je alle kosten zelf. Die kosten kunnen sterk oplopen. Het is dus van het grootste belang dat jouw verzekeringsstatuut in orde is.

Indien je in orde bent met jouw verplichte ziekteverzekering, dan betaalt de ziekteverzekering via jouw ziekenfonds een deel van de kosten. Het overblijvende gedeelte moet je als patiënt zelf betalen. Dit is het remgeld en wordt door de overheid vastgelegd.

De hoogte van het remgeld is afhankelijk van het feit of je al dan niet recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering. Dit kan je afleiden aan de hand van de code ‘gerechtigde’ die je terugvindt op het kleefbriefje van je ziekenfonds. Indien deze code eindigt op een 1 (bijvoorbeeld 121/121), dan geniet je een verhoogde tegemoetkoming. In dat geval, betaalt de ziekteverzekering een groter deel van de kosten van jouw ziekenhuisopname. Eindigt de code op een 0 (bijvoorbeeld 110/110), dan ben je een gewone verzekerde.

In centrum voor psychotherpaie Elim kan je kiezen voor een eenpersoonskamer of een tweepersoonskamer, wat een belangrijke factor is die de kost van je ziekenhuisverblijf bepaalt. Indien je uitdrukkelijk kiest voor een verblijf op een eenpersoonskamer en hier ook effectief verblijft, mag het ziekenhuis je een bijkomende vergoeding voor de kamer of kamersupplement aanrekenen. Het kamersupplement bedraagt bij benadering:

 • 12,10 euro per dag (eenpersoonskamer klein).
 • 15,95 euro per dag (eenpersoonskamer groot - comfortkamer op Elim).

Bovendien mogen de artsen bovenop het door de ziekteverzekering vastgestelde honorarium een honorariumsupplement aanrekenen. Dit bedrag bedraag maximaal 50 % van het officieel door de ziekteverzekering vastgestelde tarief. In de volgende uitzonderlijke situaties mag het ziekenhuis je wettelijk nooit een kamer- en honorariumsupplement aanrekenen:

 • Indien je gekozen hebt voor een tweepersoonskamer en je in een individuele kamer wordt behandeld omdat de behandelend arts heeft beslist dat een verblijf op een individuele kamer aangewezen is of omdat er geen tweepersoonskamer beschikbaar is.
 • Indien je gekozen hebt voor een individuele kamer, maar je verblijft op een tweepersoonskamer (bv. omdat er geen eenpersoonskamer beschikbaar is).

Indien je op Moeder & Baby verblijft, wordt er geen toeslag aangerekend voor de baby.

Hieronder vind je een beknopt overzicht, zodat je een idee hebt van wat een opname ongeveer kost. Het gaat hier over de eerste 30 dagen van het verblijf. Weekenddagen die je thuis doorbrengt, worden niet aangerekend.

Gewone verzekerde:
Eenpersoonskamer groot (Elim): 1.889,30 euro.
Eenpersoonskamer klein: 1.773,80 euro.
Tweepersoonskamer: 857,87 euro.

Verhoogde tegemoetkoming:
Eenpersoonskamer groot (Elim): 1.328,43 euro.
Eenpersoonskamer klein: 1.212,93 euro.
Tweepersoonskamer: 297,00 euro.

Het gaat hier over het bedrag (remgeld, honoraria en kamersupplement) dat je zelf dient te betalen na tussenkomst van het ziekenfonds. Opgelet: hogervermelde prijzen zijn richtprijzen en zijn altijd afhankelijk van hoe je verzekerd bent bij het ziekenfonds. Bovendien zijn er altijd uitzonderingen, zoals langdurig werklozen, mensen met personen ten laste en mensen die zelf ten laste zijn.

Onderstaande bijkomende kosten worden aangerekend afhankelijk van de afdeling waar je verblijft of waar je gebruik van maakt:

 • Voor het verbruik van alle geneesmiddelen betaal je enkel een vast persoonlijk aandeel van 0,80 euro per dag. Dit is het geneesmiddelenforfait en is wettelijk vastgelegd. Je moet dit forfait steeds betalen, ongeacht of en welke geneesmiddelen je werkelijk verbruikt. Als je tijdens het weekend naar huis gaat tijdens je opname, dan wordt het remgeld voor deze dag(en) niet aangerekend. Medicatie krijg je mee voor dit weekend, dus die forfait betaal je wel.
 • Verzekering persoonlijke ongevallen 0,12 euro.
 • Huur persoonlijke koelkast 1,55 euro per dag.
 • Parkeerbadge 19,26 euro per maand (per begonnen kalendermaand).
 • Forfait drank en vrije tijd 1,06 euro per dag voor dagbehandeling (4,08 euro per dag voor Moeder & Baby).
 • Indien je gebruikmaakt van de wasmachines van psychiatrisch ziekenhuis Bethanië betaal je een vaste prijs per machine (incl. producten en droogkast). 
 • Indien je de was meegeeft aan een externe wasserij krijg je de werkelijke factuurprijs aangerekend via de verpleegnota.
 • Indien je wast onder begeleiding wordt er een forfait aangerekend via de verpleegnota.
 • Vervoer:
  • Auto: 0,43 euro per km.
  • Bus: 1-9 km: 4,75 euro (vast bedrag).
           10-19 km: 9,50 euro (vast bedrag).
           20-250 km: 0,55 euro per km.
 • Hygiënisch materiaal (shampoo, tandenborstel, toiletzeep, tandpasta, douchegel en kam): 10,55 euro.
 • Consultaties in AZ (bv. tandarts, ...).
 • Kinesitherapie.

De ziekenhuisfactuur wordt maandelijks opgemaakt. Facturen worden op het einde van de volgende maand met de post opgestuurd.

Heb je een bijkomende hospitalisatieverzekering? Dan kan je verzekeringsmaatschappij eventueel bijkomend tussenkomen in het bedrag dat je zelf betaalt. De tegemoetkoming hangt af van de verzekeraar en welke verzekering je hebt afgesloten. Enkel je verzekeringsmaatschappij kan je informeren over de kosten die zij al dan niet zullen terugbetalen. Informeer daarover bij je verzekeraar.

Bethanië

Dagbehandeling in psychiatrisch ziekenhuis Bethanië

 

De prijs voor dagbehandeling wordt opgesplitst in een gedeelte tussenkomst in daghospitalisatie en een gedeelte remgeld voor honoraria. Je betaalt momenteel ongeveer 7 euro per dag voor dagbehandeling, patiënten met voorkeurregeling betalen ongeveer 2 euro per dag.

Nazorg in psychiatrisch ziekenhuis Bethanië

 

De kostprijs voor nazorg bedraagt 12,89 euro per uur. Je kan maximaal zes uur per dag en maximaal 15 uur per week nazorg opnemen en dit binnen een periode van één jaar na de opname. Voor patiënten die lijden aan schizofrenie is dit tot anderhalf jaar na de opname. Deze kost wordt volledig vergoed door het ziekenfonds als je in regel bent met het ziekenfonds én mits goedkeuring van het ziekenfonds.

Gebouw De Sprong

Wonen en begeleiding in beschut wonen De Sprong
 

De maandelijkse kostprijs varieert tussen 357 en 536 euro, afhankelijk van het type woning.
De maandelijkse bijdrage is samengesteld uit:

 • Naakte huur.
 • Forfait voor nutsvoorzieningen.
 • Brandverzekering + burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Internet.
 • Televisie.
 • Ophaling huisvuil.
 • Forfait voor onderhoud.
 • Forfait voor meubilair.

Eenmaal per jaar wordt een eindafrekening gemaakt en, indien nodig, wordt de maandelijkse bijdrage herzien naargelang het actuele verbruik.

Zorg aan huis via psychiatrisch ziekenhuis Bethanië
 

Mobiel psychiatrisch team Kompaan

 • De kostprijs is afhankelijk van het aantal begeleidingsmomenten.
 • De kostprijs bedraagt per bezoek 5 euro, met een maximum van 20 euro per maand.
 • Er is geen terugbetaling van het ziekenfonds mogelijk.

Mobiel psychiatrisch crisisteam Het Veer

 • De dienstverlening van het mobiel psychiatrisch crisisteam is kosteloos met uitzondering van de gesprekken met de psychiater.

Zorg aan huis door team Moeder & Baby

Voor outreach betaal je zonder voorkeurregeling 2,15 euro per huisbezoek als je in regel bent met het ziekenfonds. Patiënten met voorkeurregeling betalen geen persoonlijk aandeel.

Om outreach via Moeder & Baby te starten, is er voorafgaandelijk een consultatie bij de psycholoog of de psychiater. Dit is ook betalend.

Wonen en begeleiding in psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen

 

De woon- en leefkosten zijn ten laste van de bewoner. Dit bedrag wordt bepaald door het Agentschap Zorg en Gezondheid en wordt jaarlijks aangepast en geïndexeerd.

De prijs is opgesplitst in twee delen:

 • ​​​​​Persoonlijk aandeel: dit is de opleg die je zelf moet betalen, gebaseerd op je verzekeringsstatus bij de mutualiteit. Dit bedrag ligt tussen 32,44 en 45,85 euro per dag.
 • Kortingscode: om de betaalbaarheid voor de bewoners te garanderen, neemt het agentschap Zorg en Gezondheid een bijkomend deel van de woon- en leefkosten voor haar rekening. Afhankelijk van je individuele profiel (verzekeringsstatus, inkomsten, gezinslast) wordt deze kortingscode bepaald. De kortingen liggen tussen 5,88 en 16,56 euro per dag.

Deze bijkomende tegemoetkoming wordt afgetrokken van je persoonlijk aandeel. 

Bovenstaand bedrag wordt standaard vermeerderd met de forfaits voor de ongevallenverzekering (0,12 euro/dag), drank (1,06 euro/dag) en medicatie (1,20 euro/dag).

Bovenstaande woon- en leefkosten dekken niet je persoonlijke uitgaven zoals aankoop, het onderhoud en de herstelling van kleding, schoenen, bril en prothesen, waskosten, eventuele vergoeding van de bewindvoerder, huur van tv op de kamer, huur van koelkast op de kamer, incontinentiemateriaal, huisarts, telefoon, internet, vervoer en andere persoonlijke uitgaven.

De kostprijs van een PVT-verblijf wordt bepaald door verschillende factoren. Om hier meteen een correct beeld van te hebben, verwijzen wij je graag door naar onze maatschappelijk werkers. Tussen 8:00 en 16:30 uur kan je terecht bij +32(0)3 380 33 02 (Wende) of +32(0)3 380 33 04 (Wissel).

Begeleiding in psychosociaal revalidatiecentrum De Keerkring
 

De deelnemer betaalt een persoonlijk aandeel van 2,15 euro per volledige dag. Indien de deelnemer beschikt over het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ valt deze persoonlijke bijdrage weg.

Begeleiding in therapeutische gemeenschap de evenaar
 

Een opname in de evenaar kost je ongeveer 202,80 euro of 571,20 euro per maand, afhankelijk van je verzekeringsstelsel bij het ziekenfonds. Je ontvangt hiervoor maandelijks een factuur. In deze ligdagprijs zijn alle uitgaven voor verblijf, maaltijden, therapieën, groepsactiviteiten en huisarts inbegrepen. Labo-onderzoek en kinesitherapie worden door de evenaar terugbetaald als ze vallen binnen het kader van de therapeutische behandeling. De onkosten die je voor jezelf maakt, de opleg voor je medicatie en voor kinesitherapie ten gevolge van strikt medisch-somatische redenen en de kosten voor de raadplegingen bij geneesheer-specialisten vallen daarbuiten.

Heb je nog vragen over de kost van jouw opname? Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de patiëntenadministratie van Bethanië. Je bereikt deze dienst via het nummer +32(0)3 380 25 17.