Overslaan en naar de inhoud gaan
Arts in gesprek met patiënt

Tweede mening of second opinion

Het recht op een tweede advies is gekaderd in het recht van de patiënt om alle informatie te krijgen die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand, de vermoedelijke evolutie en de beoogde doelstellingen van de behandeling. Het tweede advies is een aanvulling en kan zowel de patiënt als de psychiater helpen om een goede beslissing te nemen over de behandeling.

Bij een psychiatrische problematiek hebben het stellen van een diagnose en het instellen van de juiste medicatie enige tijd nodig. Het kan weken duren voor het duidelijk is of medicatie aanslaat en welke dosering nodig is. Een tweede advies aanvragen, is weinig zinvol op het moment dat de psychiater nog bezig is met het instellen van de medicatie. De psychiater staat open voor feedback en/of informatie van de vorige behandelaar. Om deze informatie op te vragen, dient de patiënt een schriftelijke toestemming te geven.

Hoe verloopt een tweede advies?

In functie van een goede informatiedoorstroming overlegt de patiënt bij voorkeur met de psychiater over het inwinnen van een tweede advies, maar hij kan dit ook uit eigen initiatief doen. De patiënt kan zelf een adviserend arts uitzoeken, maar hij kan ook advies vragen aan zijn psychiater of huisarts. De adviserend arts kan, mits toestemming van de patiënt, het medisch dossier opvragen bij de psychiater. De kosten die gepaard gaan met het inwinnen van een tweede advies (verplaatsingen, consultatie, kopies, …) zijn volledig ten laste van de patiënt.