Kamer Elim

De afdelingen bieden een huiselijk en veilig behandelklimaat aan. Toch is een verblijf in een ziekenhuis geen woonsituatie. Elke opname is in principe tijdelijk. Het is daarom niet wenselijk dat je allerlei materiaal van thuis meebrengt naar je kamer.

Elektrische toestellen zijn toegelaten op voorwaarde dat ze aan de algemene verwachtingen i.v.m. elektrische apparatuur voldoen, zoals onbeschadigde kabels en stekkers. Persoonlijke toestellen worden niet door de technische dienst van van Bethanië ondersteund voor herstellingen.

Tv

Het is mogelijk om een tv-toestel te huren. Indien je een tv-toestel op je kamer wil, bespreek dit dan met je persoonlijk begeleider. Het is verboden een eigen tv-toestel mee te brengen en eveneens om randapparatuur aan te sluiten op de gehuurde toestellen.

Computer

Enkel laptops zijn toegelaten.

Wat is niet toegelaten?

Enkel toestellen die voldoen aan de wettelijke normen zijn toegelaten.

Schade, verlies of diefstal

De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van je persoonlijke toestellen.