Mensen geven elkaar de hand

Je ziekenfonds

Breng je ziekenfonds op de hoogte van je verblijf in Bethanië. Je dient hiervoor het formulier ‘Getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid’ te laten invullen door je behandelende arts en dit bezorg je dan aan je ziekenfonds.

Je verzekeringsmaatschappij

Verwittig je verzekeringsmaatschappij indien ze bijdraagt in de kosten van je ziekenhuisverblijf.

Je huisarts

Na opname wordt je huisarts verwittigd van je verblijf in Bethanië. Achteraf ontvangt deze je medische gegevens en een ontslagbrief.

Je school of werkgever

Verwittig zeker ook je school of werkgever. Je vraagt hiervoor een attest bij het ziekenhuis. Sommige werknemers (bv. ambtenaren, werknemers Europese Commissie) dienen specifieke attesten te gebruiken, breng ze mee als dat voor jou geldt.