In opdracht en met steun van de Vlaamse overheid hebben het ‘Gents Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid’ en de ‘projectgroep perinatale geestelijke gezondheidszorg in de provincie Antwerpen‘ in 2018 een leidraad ontwikkeld voor de uitbouw van kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg in de perinatale periode. Deze perinatale periode start vanaf de preconceptuele fase, omvat de zwangerschap en loopt tot 1 jaar na de bevalling.

Deze projecten vormen de basis voor de implementatie van de richtlijn met betrekking tot screening en detectie van psychische problemen tijdens de perinatale periode en toeleiding tot zorg binnen de regionale transmurale zorgpaden die worden uitgebouwd.

Meer informatie over de richtlijn en regionale zorgpaden zal weldra op deze website te vinden zijn. Met vragen kun je je intussen richten tot: