Overslaan en naar de inhoud gaan

10 oktober is de Werelddag Geestelijke Gezondheid, met voorafgaand de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. Het ideale moment om ons jaarboek 2019 voor te stellen. Hecht je vast aan het helikoptertje en vlieg met ons mee doorheen 2019. We wensen je alvast een prettige vlucht die je zeker niet onberoerd zal laten.

Ik koester en laat vrij

2019 was het jaar dat Bethanië een nieuwe naam kreeg. Sindsdien spreken we niet meer over Psychiatrisch Centrum Bethanië, maar over Bethanië geestelijke gezondheidszorg. Dit omhelst zowel psychiatrisch ziekenhuis Bethanië – dus niet meer Bethaniënhuis – met al haar afdelingen, psychiatrisch verzorgingstehuis De Landhuizen, beschut wonen De Sprong, centrum voor psychotherapie Elim, therapeutische gemeenschap de evenaar en psychosociaal revalidatiecentrum De Keerkring.

Samen met de nieuwe naam maakte ook het helikoptertje van de esdoorn zijn intrede in Bethanië en Emmaüs. De symboliek vertelt mooi ons verhaal op twee niveaus. In dit jaarboek ontdek je niet alleen welke niveaus dat zijn, maar hebben we deze symboliek ook doorgetrokken. Lay-out, plaatsing van elementen en de gebruikte materialen zijn niet toevallig. Alles werd bewust gekozen als verwijzing naar deze symboliek.

We kregen de eer gekregen om te luisteren naar de dromen, de doelen, maar ook het lijden van enkele getuigen en dit neer te schrijven. Bij deze danken we de auteurs van deze verhalen: zonder hen zou dit boek leeg zijn. Verwacht geen jaarboek dat je snel doorbladert en zomaar weer neerlegt, maar één waarin de kern van onze organisatiecultuur centraal staat: de verbinding met elkaar als mens. Het resultaat is dus niet alleen een terugblik op 2019, maar vooral een poging om te ontroeren en bovenal te inspireren door deze moedige getuigenissen. Want zijn we niet allemaal psychisch kwetsbaar?

‘Nog een jaarboek in oktober’, denk je misschien? Een terechte opmerking, maar evenzeer een bewuste keuze. Van 1 tot 10 oktober vindt de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid plaats en wij vinden dat het jaarboek hier perfect bij aansluit. Door de verhalen van patiënten naar buiten te brengen, hopen we het taboe rond mentale gezondheid verder te doorbreken en de drempel richting gepaste psychologische hulp te verlagen.