Overslaan en naar de inhoud gaan
Kinesist begeleidt patiënt

Kinesitherapie is een individuele behandeling, met als doel een fysieke klacht van het bewegingsapparaat en/of een psychosomatische klacht te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het verderzetten van een revalidatie, spanningsklachten zoals nek- en hoofdpijn, lage rugklachten, hyperventilatie of een algemeen verzwakte fysieke conditie.

Aan de hand van het voorschrift zal de kinesitherapeut samen met jou een behandelplan opmaken, waarin aandacht is voor jouw vragen en noden.

De kinesitherapeuten streven ernaar om de kinesessies zo optimaal mogelijk in jouw persoonlijk therapieschema in te passen, zodat de behandeling voor jouw psychiatrische problematiek voorrang krijgt.

Er zijn vier kinesitherapeuten aan het werk in Bethanië:

Kinesist begeleidt patiënt op hometrainer

Welke kinesitherapeut je zal behandelen, wordt in de eerste plaats bepaald door de aard van de klacht, die aansluit bij de specialisatie van de kinesitherapeut en waarbij ook rekening wordt gehouden met de individuele situatie van elke patiënt.

Er zijn gemiddeld 60 patiënten in behandeling op de dienst kinesitherapie.

Kinesist begeleidt rolstoelpatiënt

Wie kan hier terecht?

De dienst kinesitherapie is in de eerste plaats bedoeld voor patiënten die opgenomen zijn of op dagbehandeling komen in psychiatrisch ziekenhuis Bethanië.

Patiënten kunnen ook na hun opname hun behandeling ambulant verderzetten.

Het opstarten van een behandeling gebeurt in overleg met de patiënt, de geneesheer-specialist, het team en de dienst kinesitherapie.

Kinesist begeleidt patiënt aan sportraam

Aanmelden?

Om te starten met kinesitherapie heb je een voorschrift nodig. 

Patiënten die in behandeling zijn in psychiatrisch ziekenhuis Bethanië worden via het team aangemeld bij de dienst kinesitherapie.

Ambulante patiënten schrijven zich bij de eerste sessie in aan het onthaal in gebouw 5 van Bethanië. Bij het afronden van de behandelreeks verwittigt de kinesitherapeut zelf de patiëntenadministratie, zodat zij jou kunnen uitschrijven.

Kinesist begeleidt patiënt aan toestel

Kostprijs

Wanneer de kinesitherapeutische behandeling deel uitmaakt van de psychiatrische behandeling in psychiatrisch ziekenhuis Bethanië, is deze inbegrepen in de ligdagprijs en dan hoef je hiervoor geen extra kosten te betalen.

De kinesitherapie wordt wel aangerekend op de ziekenhuisfactuur als deze niet kadert in de psychiatrisch behandeling en is voorgeschreven door de behandelend arts-specialist, maar deze mag geen psychiater of neuropsychiater zijn. De kinebehandelingen worden in dit geval apart aan jou aangerekend, via de ziekenhuisfactuur. Indien je in regel bent met het ziekenfonds gebeurt dit met de derdebetalersregeling. Dat betekent dat je als patiënt enkel je eigen aandeel betaalt aan de kinesitherapeut. Dit wordt aangerekend via de ziekenhuisfactuur. Het overige deel van het honorarium vordert de kinesitherapeut rechtstreeks aan je ziekenfonds.

Alle kinesitherapeuten van Bethanië zijn geconventioneerd. Dit betekent dat ze zich houden aan de honoraria die vastgelegd zijn door het Riziv. De precieze kostprijs is afhankelijk van de aard van de prestatie en het statuut van de patiënt.