Overslaan en naar de inhoud gaan
Apotheker aan het werk

Zoeken naar de juiste behandeling = samenwerken

Zonder medicatie door het leven gaan, is het ideale scenario. Spijtig genoeg kunnen lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen veel leed veroorzaken en je levenskwaliteit onderuithalen. In dergelijke omstandigheden kan de juiste medicatie aan de juiste dosis soms een verschil maken. De beslissing nemen om, al dan niet, te starten met medicatie mag echter niet lichtzinnig gebeuren. Een goede medicamenteuze behandeling op punt stellen is namelijk maatwerk. Inschatten welk medicijn voor welke klachten het meest aangewezen is, gebeurt daarom best in dialoog met een specialist ter zake. Bij psychische problemen is dit de psychiater. Probeer altijd zo eerlijk en waarheidsgetrouw mogelijk te vertellen welke klachten je hebt en hoe je deze ervaart. Hoe beter de psychiater je problemen begrijpt, hoe beter jullie er samen een antwoord op kunnen zoeken. Vertel deze dokter ook over je voorgaande ervaringen met medicatie. Misschien had je ooit nevenwerkingen of complicaties met een bepaald medicijn? Door hier open met je dokter over te spreken kan er rekening mee worden gehouden en samen gezocht worden naar de meest gepaste behandeling.

Vergeet ook niet dat een goede behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen nooit enkel uit medicatie bestaat. Ook psychotherapie is een heel bijzonder en krachtig wapen tegen psychisch lijden. Vaak is dit gesprekstherapie, maar ook non-verbale therapievormen (zoals bewegingstherapie, danstherapie, muziektherapie, creatieve therapie, …) kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij de behandeling van psychische of psychiatrische problemen. Het opbouwen van een goede therapeutische vertrouwensrelatie (het moet ‘klikken’) is de basis voor een geslaagde behandeling.

Medicatie nemen? 6 eenvoudige tips

  1. Kies één vaste huisarts waar je een goede vertrouwensrelatie mee hebt.
  2. Ga met je medicatievoorschriften bij voorkeur naar je vertrouwde apotheker.
  3. Wijzig nooit op eigen houtje je medicatie-schema. Stoppen of afbouwen met medicatie is niet altijd zonder risico’s. Ga eerst in gesprek met je behandelende arts indien je twijfels of vragen hebt over je medicatie of wanneer je vermoedt dat je nevenwerkingen ervaart.
  4. Koop geen medicatie via het internet. Sommige websites verkopen illegale namaakmedicamenten. Illegale (genees-) middelen zijn altijd erg onbetrouwbaar en potentieel gevaarlijk.
  5. Het is goed om kritisch te staan tegenover medicatie. Over medicatie tegen psychische aandoeningen bestaan heel wat misverstanden. De informatie die hierover in de media verschijnt is vaak erg ongenuanceerd. Enerzijds is het gebruik van deze medicatie enorm toegenomen de voorbije 50 jaar. Anderzijds toont wetenschappelijk onderzoek aan dat diegenen die baat zouden hebben bij het innemen van psychofarmaca vaak niet de juiste medicamenteuze ondersteuning krijgen. Velen nemen dus onnodig medicatie in, terwijl heel wat patiënten niet de juiste behandeling krijgen. Belangrijk dus om de zin en onzin van mekaar te onderscheiden. Streef daarom naar een kritische maar genuanceerde houding t.a.v. je eigen medicatiegebruik. Ga waar nodig het gesprek aan met jou huisarts of psychiater.
  6. Durf een afspraak maken en de nodige vragen te stellen. Benoem je twijfels en bedenkingen. Alleen jij kan het best beschrijven wat jou ervaring is. Je arts kan slechts een goede inschatting maken wanneer jij de juiste informatie aanreikt. Geen maatwerk zonder goede samenwerking.