Overslaan en naar de inhoud gaan
Meneer leest krant

Begin februari keurde het parlement een update goed aan de bestaande wet patiëntenrechten. De ‘Wet van 6/02/2024 tot wijziging van de wet van 22/08/2002 betreffende de rechten van de patiënt en tot wijziging van bepalingen inzake rechten van de patiënt in andere wetten inzake gezondheid’ is intussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad in werking op 4 maart 2024.

Luc Baetens, bedrijfsjurist-coördinator van Emmaüs vzw, vatte de wijzigingen samen in mensentaal. De belangrijkste wijzigingen vind je hier:

 • Meer nadruk op het belang van:
  • multidisciplinair overleg
  • samenwerking zorgverlener / patiënt voor optimale verstrekking gezondheidszorg
  • informatie over de competentie van de gezondheidszorgbeoefenaar
  • overleg met de door de patiënt aangewezen naasten
  • doelgerichte zorg op basis van vroegtijdige zorgplanning
  • toelichting bij het patiëntendossier
 • De vertrouwenspersoon kan de patiënt steeds bijstaan.
 • De therapeutische exceptie werd verder beperkt.
 • Het concept “persoonlijke notities” is afgeschaft: patiënt kan inzage krijgen in het hele dossier met uitzondering van gegevens over derden.
 • Rechtstreeks inzagerecht voor ouders in het dossier van een overleden minderjarig kind.
 • Pleegouders kunnen optreden als vertegenwoordiger voor hun pleegkind.
 • Klachtrecht bij ombudsfunctie, ook voor nabestaanden na overlijden patiënt.
 • Recht op elektronische ontsluiting van gezondheidsgegevens via door de overheid gevalideerde platformen met waarborgen voor vertrouwelijkheid.

De hele samenvatting lees je in onderstaand document.