Overslaan en naar de inhoud gaan
Kind aan het water (Unsplash | Nathan Dumlao)
– Sofia Vanneste
Wat we doen

Kato* meldt zich aan bij Moeder & Baby. Ze is uitgeput na maandenlang te hebben gezorgd voor haar huilbaby. De dokters vinden geen medische verklaring. Haar zorgzaamheid en volharding veranderen langzaam in onverdraagzaamheid. “Hoe kan ik een baby die alleen maar huilt en kotst, graag zien?” vraagt ze zich af.

‘We ontmoeten jonge ouders die overweldigd zijn door het ouderschap.’

We bouwen traag en geduldig een vertrouwensband op met Kato. Op een dag vertelt ze over een verschrikkelijke traumatische gebeurtenis. Nooit eerder sprak ze hier met iemand over. Sinds de geboorte van haar kindje komen de verschrikkelijke herinneringen terug. Kato doet haar uiterste best om die herinneringen weg te stoppen, met een heuse spanningsopbouw in haar lichaam tot gevolg. Kato vraagt zich na een tijd af of haar baby’tje misschien ook meer ontspanning zou ervaren, indien zij als mama de spanningen wat meer loslaat.

In de loop van de behandeling zoeken we samen met Kato naar hoe ze haar verhaal naar buiten kan brengen. Langzaamaan ontdekken mama en baby hoe ze tot rust kunnen komen en op een positieve manier verbinding kunnen maken met elkaar.

Samenwerken rond kwetsbaarheid

Zowel in ons outreachend als in ons residentieel aanbod ontmoeten we jonge ouders die overweldigd zijn door het ouderschap. Deze overweldiging schrijven we toe aan verschillende factoren: de intensiteit van de levensfase van het ouderschap, een psychische kwetsbaarheid, een drang naar perfectie, de afwezigheid van een sociaal vangnet of een traumatische familiegeschiedenis, zoals bij Kato.

Een multidisciplinair team gaat met deze gezinnen aan de slag. Langzaam leren we de eigenheid van de ouders en het temperament van de baby kennen. We maken kennis met hun hechtingsgeschiedenis en horen over traumatische gebeurtenissen. Stap voor stap herstellen ouders hun netwerk, gaan ze nadenken over hun verhoudingen met anderen en leren ze anders omgaan met hun kwetsbaarheden. We proberen te vermijden dat problemen van generatie op generatie worden doorgegeven.

Brede maatschappelijke context

Deze jonge gezinnen leven niet in een eigen microkosmos. Problemen waarop ze botsen, kunnen getemperd of versterkt worden door de bredere maatschappelijke context. We stellen twee ontwikkelingen vast die veel impact hebben op de gezinnen.

*Om privacyredenen worden in deze bijdrage schuilnamen gebruikt.