"Gaandeweg", een kunstwerk van Beeldend op Stal

Gaandeweg

Beeldend op Stal

‘Beeldend op Stal’ is een groep van zes kunstenaars.

Enerzijds hebben zij allemaal dezelfde achtergrond, aangezien zij volgden de opleiding ‘Beeldhouwen’ aan de kunstacademie van Hoogstraten. Anderzijds volgden sommigen ook bijkomende opleidingen waardoor er een zekere eenheid is, maar toch ook diversiteit.

Het kunstwerk weerspiegelt een groep mensen gaande hun weg, gaandeweg ... De gebogen vormen van de figuren, bewoners en begeleiders, verwijzen naar groeien en zorgen ondanks de onvoltooide richting, de weg, uitnodigt om door te gaan. Je kan de interactie voelen: soms ver, soms dicht, toegekeerd of afgewend, soms in onverwachte dialoog…

In enkele van de kokers in cortenstaal zie je glazen sculpturen. Ze zijn glinsterend en zichtbaar beïnvloed door licht, zon en regen. Glas suggereert kwetsbaarheid, maar vooral glans! Soms, onverwacht, maar heel opvallend zie je het allermooiste in iemand. Er komt iets heel boeiend, lief of fascinerend tevoorschijn, soms ongekend, maar mooi!

Een groep mensen gaande hun weg, gaandeweg.

Het werk bestaat uit twee delen met elk een aantal metalen kokers, elk deel te plaatsen op een andere locatie. Alle kokers zijn verschillend in hoogte, staan in een verschillende hoek t.o.v. het grondvlak en hebben op een verschillende hoogte een ‘knik’. De diameters zijn respectievelijk 40 cm en 35 cm.

In een aantal kokers worden bovenaan glas-sculpturen geplaatst die individueel verschillend zijn.

Het eerste deel, een groep van 12 kokers, staat symbool voor een willekeurige groep mensen, met het accent op ontmoeten, samengaan en groeien. Vorm-weergave van steun, ruggengraat, persoonlijke weg en ruimte scheppen een doorkijkgevoel. De twee dichtste figuren middenin zijn in toevallige dialoog. Er is gezocht contact. Niet alleen bewoners, maar ook begeleiders gaan samen op weg, zoekend naar toenadering en inspiratie.

Het tweede deel bestaat uit twee figuren aan de inkom van het terrein. Op de grens van binnen en buiten, prikkelend en uitnodigend. Geen scepticisme. Hier is het leven haalbaar en ook mooi.