"Rolling Stones", een kunstwerk van Renild Fonteyn

Rolling Stones

Renild Fonteyn

Uit de groep kunstenaars ‘Beeldend op Stal’

Kunst is voor mij:

Het kunnen tot uiting brengen van wat er in je geest leeft, zodat het ontroert door schoonheid en waarachtigheid. Zeker lukt dit niet altijd, maar het nastreven ervan, het zoeken op zich, het verdiepen, de uitdaging om verder te gaan, zijn belangrijk. Het blijft een wroeten tussen jezelf vormen, tevredenheid en ontevredenheid. De spanning hierrond hoort gewoon bij het creëren. Het vormgeven aan je impulsen is belangrijk.

Het samenbrengen van materialen en hun bewerkingen, het insinueren van een visie, het ultieme spel van vorm en kleur, het raken, het spelen, het weglaten, maken voor mijzelf het ontwerpen en ook het uitwerken spannend.

Een noodzaak voor wie kunst creëert, is zeker de uitdagingen aannemen om zich verder te oriënteren en te vormen. Grensverleggende vorming, zoals tentoonstellingen bezoeken, nieuwe kunst opvolgen, lectuur en verfijnde materialenkennis, geven juist het elan om verder te groeien.

Met kunst treed je in gevoelige communicatie (waar woorden dikwijls overbodig zijn). Het gaat over smaken, ondergaan, aanvoelen, verdiepen. Het is ‘raken’. Als kunstenaar onderga je telkens de confrontatie met jezelf ... en met je kleinheid.

Willem Cloos zei: ‘Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie.’

Tagore schreef: ‘De waarheid bemint haar grenzen, want daar ontmoet zij het schone.’

Waar?

Het kunstwerk kan u bewonderen bij gebouw 8C.