"Zeven stenen", een kunstwerk van Jef Mouton

Zeven stenen

Jef Mouton

‘Een zorgvoorziening als deze specialiseert zich in de psyche, de kern of het binnenste van de mens. Daar elke mens verschillend is, een eigen individualiteit heeft, wil ik dit gegeven als beeldhouwer vertalen door de binnenkanten van de zeven blokken elk hun eigen aparte bewerking te geven. Elk blok krijgt zo zijn eigen karakter. Dit eigene is echter maar te ontdekken als je als toeschouwer de moeite neemt om even stil te staan’.

‘Je kan naar de blokken kijken, je kan er doorheen kijken en je kan de tijd nemen om de binnenkant, het eigene, het individuele, de ziel of de psyche, te ontdekken’.

De zeven beelden hebben hun plaats op het domein tussen de rij bomen en de hoekige lijn gevormd door de architectuur. De kunstenaar wil ze enerzijds integreren in en anderzijds confronteren met deze twee basisgegevens. Hun ruwe bolster verwijst naar de bomen of de natuur. Hun kern verwijst naar cultuur, naar hoe de mens omgaat met steen.

De opbouw van de inwendige composities, de wijze waarop gestapeld en verdeeld wordt, draagt heel wat architecturale elementen in zich.

Deze beelden hebben de ruimte gevonden die ze nodig hebben om ze te kunnen ervaren als sculptuur.

Van ver een zich herhalend teken. Als je dichtbij komt geeft de letterlijke en figuurlijke inhoud zich te kennen.

De hemel is hun dak en de bomen zijn als beschermende grote broers. De reflecterende vensters scheppen de illusie dat de sculpturen ook binnen in de gebouwen staan.

Waar?

Naast gebouw 8.