Overslaan en naar de inhoud gaan

Met de podcastreeks Verslaving in Verbinding tracht Tim Cools, contextueel therapeut met specialisatie verslaving, handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doet hij door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema’s. De bedoeling is om mensen te inspireren bij het vinden van hun eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelf zoekende is.

In aflevering 11 gaat hij op bezoek bij Danny Vermeiren. Hij is de verantwoordelijke van Archipel, een afdeling binnen Bethanië die focust op de opvang, ontwenning, behandeling en nazorg van mensen met een alcohol- en/of medicatieprobleem. In deze aflevering vertelt Danny wat Archipel doet, hoe een opname verloopt en welke warme sfeer er hangt. Zo probeert hij een inkijk te geven in de afdeling en de drempel naar een opname te verlagen.