Overslaan en naar de inhoud gaan
Twee handen op bed

Een opname in een psychiatrisch ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel patiënt als omgeving. Daarom wil Bethanië geestelijke gezondheidszorg verder inzetten op rooming-in. Rooming-in duidt op de mogelijkheid om als naaste dag en nacht mee te zorgen voor een persoon uit je omgeving die op dat moment psychisch kwetsbaar is. Met ‘naasten’ bedoelen we familieleden en andere betrokkenen die van waarde zijn voor de patiënt. Dat kunnen ook partners, kinderen, vrienden, buren, … zijn.

  Waarom rooming-in?

  Om de behandeling en het herstel zo goed mogelijk te laten verlopen en de opname zo kort mogelijk te houden, is het belangrijk dat een patiënt zich gerust en veilig voelt. Wanneer mensen een ingrijpende gebeurtenis doormaken, is er vaak nood aan houvast en structuur. De aanwezigheid van een vertrouwd gezicht kan rustgevend werken voor de patiënt en de vaak bruuske overgang van de thuissituatie naar een opname verzachten. Bovendien leren we dat het betrekken van naasten bij het behandeltraject ook op langere termijn positieve effecten heeft. Zo verlaagt het de kans op herval aanzienlijk en zorgt het ervoor dat, wanneer een patiënt toch hervalt, naasten sneller zullen aansturen op gepaste hulpverlening.

  Ook voor naasten heeft rooming-in verschillende voordelen. Zorgen voor iemand met een psychische kwetsbaarheid kan veel energie vragen. De samenwerking die ontstaat bij rooming-in kan hierbij zorgen voor de nodige ondersteuning.

  Het is onze betrachting om:

  • de ervaring en beleving van een opname minder ingrijpend te maken
  • naasten meer te betrekken, te steunen, te vormen en te begeleiden
  • de duur van een opname te beperken
  • ervoor te zorgen dat patiënten meer vrijheden hebben
  • zorg op maat van de patiënt te bieden
  • ervoor te zorgen dat er minder medicatie wordt gegeven of het makkelijker te maken om noodzakelijke medicatie toe te dienen
  • laagdrempeligere zorg te verlenen
  • dag-nacht ritme aan te moedigen
  • rust te brengen en vertrouwen op te bouwen.

  In de praktijk

  Rooming-In is op dit moment mogelijk op afdelingen Steiger en Moeder & Baby. De mogelijkheid tot rooming-in kan op verzoek van de patiënt, arts, naaste of het behandelend team besproken worden wanneer dit positief is voor de behandeling van de patiënt. We proberen samen met naasten te kijken wat zij kunnen betekenen en wat de patiënt nodig heeft om zich veilig en gerust te voelen. Wanneer er redenen zijn om juist niet bij de patiënt te verblijven, wordt dit ook besproken. Als de mogelijkheid tot rooming-in geboden wordt, spreken we samen met de naasten af wanneer de aanwezigheid gewenst is en op welke tijdsstippen men de afdeling kan betreden of verlaten.

  Rooming-in vergt meer dan een gewoon bezoek. Er wordt dagelijks bekeken of de ondersteuning het gewenste effect heeft op de patiënt. Ook het gevoel en verwachtingen van de patiënt, naaste en behandelend team worden bevraagd en besproken. De patiënt, naaste en/of het behandelend team hebben de mogelijkheid rooming-in te stoppen. Mochten er vragen zijn, kunnen deze gesteld worden aan de hoofdverantwoordelijke van de afdeling.

  Aan rooming-in zijn bepaalde voorwaarden gekoppeld. Het behandelend team bespreekt deze samen met de patiënt en de naaste voor aanvang.

  Aanbod

  De kost voor rooming-in is verbonden aan een overnachting. Deze bedraagt 12 euro per nacht en omvat een bed met linnengoed en gebruik van de sanitaire voorzieningen op de kamer, Wi-Fi, koffie, thee en water en een ontbijt bij overnachting. Een middagmaal of snack is tegen betaling verkrijgbaar in de cafetaria. Raadpleeg je ziekenfonds of hospitalisatieverzekering in verband met mogelijkheden tot terugbetaling.